Vrachtauto’s rijden vaker met schonere motoren in 2017

Niet alleen personenauto’s worden steeds zuiniger oftewel minder milieubelastend ook vrachtauto’s maken ontwikkelingen door op het gebied van duurzaamheid. In 2013 werden motoren van de zogenaamde Euro 6-milieuklasse ingevoerd. Deze motoren zijn beter voor het milieu omdat ze  80 procent minder stikstof uitstoten dan motoren die vallen onder de Euro 5-klasse. Het aantal vrachtwagens met deze Euro 5-klasse motoren neemt jaarlijks toe met gemiddeld 2,2 procentpunt in Nederland. In 2016 werden door Nederlandse vrachtauto’s 83 miljoen ritten gereden. Een groot deel van deze ritten had Duitsland of België als bestemming. In meer dan procent van die ritten werd gereden in vrachtwagens met een Euro 6-motor. Als men kijkt naar de ritten die in Nederland werden gereden door vrachtwagens dan was 35 procent van deze ritten afgelegd met een vrachtwagen met een Euro 6-motor.

Euro 6-milieuklasse motoren
Doordat meer vrachtauto’s zijn uitgerust met de Euro 6-milieuklasse motoren neemt ook het aantal ritten van Nederlandse vrachtauto’s met deze Euro 6-motoren is in de eerste helft van 2017 toegenomen. 38 procent van de ritten werd op deze schonere motoren gereden, tegenover ongeveer een kwart in dezelfde periode een jaar eerder. Als men kijkt naar afstanden boven de driehonderd kilometer die door vrachtwagens werden gereden dan is zelfs in meer dan de helft van de ritten gereden met milieuvriendelijke motoren door vrachtwagens. Dit is woensdag 18 oktober 2017 naar voren gekomen uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hieruit blijkt dat de Euro 6-klasse motoren met name worden gebruikt in vrachtwagens die worden ingezet voor lange afstanden. Als men kijkt naar vrachtwagens die vracht vervoeren over een afstand tot en met 25 kilometer dan zijn de cijfers heel wat minder positief. Over deze korte afstanden wordt namelijk gebruik gemaakt van vrachtwagens met een Euro 0-4-motor die veel minder milieuvriendelijk is dan de Euro 5 en de Euro 6 milieuklassen.