Vraag naar installatiemonteurs neemt toe eind 2023

Tegen het einde van het jaar ontstaat er meer werk voor installatiemonteurs. Dat heeft alles te maken met de verwachte kou. Hoewel de afgelopen maanden behoorlijk waar zijn geweest voor de tijd van het jaar ontkom je niet aan het feit dat er de komende maanden meer kou verwacht kan worden. Meer kou betekent ook meer verwarming. Dat zorgt er voor dat de verwarmingsinstallaties van bedrijven en particulieren vaak even gecontroleerd moeten worden. Dat is bij uitstek het werk van een ervaren installatiemonteur. Het onderhouden van CV-ketels maar ook van warmtepompen en andere verwarmingsinstallaties behoort bij de servicewerkzaamheden van installatiemonteurs. Deze monteurs worden tegen het einde van het jaar meer ingezet op onderhoudswerkzaamheden. De meeste installatiebedrijven hebben een soort noodnummer of hulpdienst voor mensen die een kapotte verwarmingsinstallatie hebben. Daarom neemt de druk op installatiemonteurs toe.

Meer werkdruk voor installatiemonteurs richting winter

Om die reden vragen de meeste installatiebedrijven om extra personeel tegen het einde van het jaar. Deze extra werkdruk komt bovenop de werkdruk die installatiebedrijven in Nederland al ervaren. Want er staan tienduizenden vacatures open voor installatiemonteurs en elektromonteurs. De meeste installatiebedrijven zullen voor de servicewerkzaamheden ervaren monteurs inzetten of monteurs die ze specifiek hebben getraind om het routinematige onderhoud uit te voeren. Het storingzoeken en daadwerkelijk verhelpen van complexe problemen is toch werk dat een eerste monteur moet doen. Daarom kunnen monteurs met die papieren meer werkdruk verwachten. Echter als deze monteurs meer in de service worden ingezet ontstaan er ook gaten op andere plaatsen in het installatiewerk. Veel installatiebedrijven zullen kijken of ze dat met tijdelijk personeel kunnen invullen. Technische uitzendbureaus kunnen meer werkdruk verwachten. Echter hebben deze intermediairs het de afgelopen tijd in installatiewerk al heel druk gehad. Er staan veel vacatures open voor installatiemonteurs. Een groot aantal daarvan blijft waarschijnlijk de komende maanden open staan. Daarom is het opleiden van aankomende vakkrachten in de installatietechniek een verstandige zaak.