Vertrouwen Nederlandse ondernemers in de industrie stijgt in september 2015

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie neemt toe. In de maand september is het vertrouwen van Nederlandse ondernemers in deze sector iets gestegen ten opzichte van de maand daarvoor. Dit werd bekend gemaakt op donderdag 24 september 2015 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het producentenvertrouwen is een speciale indicator ontwikkelt. Deze indicator stond op augustus nog op 3,5 en in september 2015 steeg deze naar 3,8.

Waarom stijgt het producentenvertrouwen?
Er zijn verschillende oorzaken die er voor zorgen dat het vertrouwen van producenten toeneemt. Een belangrijke oorzaak van het toenemende vertrouwen ligt in de toename van de orderportefeuilles en de voorraden van de ondernemers in de industrie toenemen. Vanaf oktober 2014 neemt het aantal positief gestemde ondernemers toe in de industrie. Op dit moment ligt het vertrouwen van de industriële producenten ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Grote schommelingen in producentenvertrouwen
In januari 2008 was het vertrouwen naar de hoogste waarde gestegen namelijk 9,4. Ongeveer een jaar later in 2009 begin 2010 daalde dit vertrouwen naar de laagste waarde namelijk min 23,5. Op dit moment zijn producenten tevreden over hun orderportefeuille en hun voorraden echter over de komende drie maanden zijn ze op het gebied van de productie minder positief dan de maand augustus. Verder verwachten veel bedrijven een groei in het personeelsbestand. Sinds juli 2011 is het aantal ondernemers dat een groei in personeel verwacht groter dan het aantal ondernemers dat een afname in personeel verwacht.

Reactie van Technisch Werken
De industrie is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. In Nederland is vooral de transportsector sterk vertegenwoordigd. De maakindustrie moet meer aandacht krijgen. Nederland moet nieuwe producten maken voor klanten in binnen en buitenland. Als Nederland dit niet doet zal haar concurrentiepositie in de wereld slechter worden en zullen opkomende industriële landen alleen maar sterker worden. De transportsector is onvoldoende om Nederland in de wereld overeind te houden. Naast de zakelijke dienstverlening moet ook de industrie een belangrijke sector worden en blijven voor Nederland. De overheid zou daar ook meer aandacht aan moeten besteden.