Uitkomst onderzoek pesten op het werk 2015

Pesten op het werk is een grote stressfactor in een arbeidssituatie. Mensen die gepest worden kunnen onzeker worden en er echt tegen op zien om aan het werk te gaan. De overheid vindt het belangrijk dat pesten op het werk wordt tegengegaan. Daarom is er over 2014 een onderzoek gehouden waarmee men de omvang van pesten op het werk in Nederland in kaart probeerde te brengen. Hieruit kwam naar voren dat gemiddeld 1 op de 100 werknemers in Nederland structureel wordt gepest.

In welke sectoren komt pesten op het werk voor?
In het onderzoek werden verschillende sectoren in Nederland benaderd. Het blijkt dat met name in de industrie en het onderwijs veel wordt gepest op de werkvloer. Werknemers worden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vooral gepest door klanten en externe relaties. Dit gebeurd vooral in het onderwijs. In het onderwijs is ongeveer 10 procent van de werknemers gepest in 2014 door leerlingen of de ouders van leerlingen.

In de industrie worden werknemers over het algemeen gepest door hun collega’s op het werk. In deze sector gaf 12 procent in het onderzoek aan dat ze gepest zijn door collega’s of leidinggevenden. Verder wordt er in de sector horeca en de mediasector verhoudingsgewijs veel gepest. Dit zelfde geld voor de transportsector.

Reactie van Technisch Werken
Aan het begin van 2015 is er een campagne gestart om pesten op het werk bespreekbaar te maken. Dit gebeurde onder andere op initiatief van minister Asscher van Sociale Zaken. Het aanpakken van pesten op het werk begint met het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Veel mensen die pesten hebben niet in de gaten wat de gevolgen daarvan zijn voor de persoon die gepest wordt. Daarom is het belangrijk dat zowel de pester als de gepeste personen met elkaar in contract treden op basis van wederzijds respect.