Dagproductie Nederlandse industrie gestegen in 2015

Maandag 9 november 2015 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend over de industrie in Nederland. Uit deze cijfers komt naar voren dat de productie van Nederlandse industriële bedrijven is gestegen in 2015. In de maand september van 2015 lag de productie van deze bedrijven 0,7 procent hoger dan in 2014. Met name in de farmaceutische industrie werd meer geproduceerd. Ook bedrijven in de elektrische-apparatenindustrie produceerden meer.

Hogere productiepercentages
In de farmaceutische industrie kwam de productie ongeveer 9 procent hoger uit in de maand september ten opzichte van afgelopen jaar. Daarnaast produceerde de elektrische-apparatenindustrie ruim 4 procent meer dan 2014. Verder deden bedrijven in de productie van transportmiddelen het goed. Dit houdt verband met de toename in de export. In de voedingsmiddelenindustrie was ook een stijging in de productie merkbaar evenals de metaalindustrie.

Chemische industrie
Niet alle industrieën produceerden in 2015 meer dan in 2014. De chemische industrie produceerde bijvoorbeeld minder dan in 2014. Deze daling kwam uit op bijna 5 procent. Verder valt op dat ook de machine-industrie in 2015 minder produceerde dan in 2014. Volgens het CBS heeft dit te maken met een terugval aan uitstaande orders. Deze terugval zorgt er voor dat een behoorlijk aantal ondernemers in de industrie nog niet hoopvol is gestemd over de productie in de komende maanden.

Reactie van Technisch Werken
De mensen besteden meer geld en kopen meer luxe goederen nu de economie aantrekt. Hierdoor gaan echter niet alleen de binnenlandse bestedingen omhoog. Wereldwijd worden producten via internet aangeboden. Dit is een goede ontwikkeling maar vormt meteen ook een bedreiging voor de Nederlandse industrie. Mensen kunnen namelijk nu wereldwijd producten en prijzen met elkaar vergelijken. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven in de industrie voortdurend moeten optimaliseren. Doormiddelen van onder andere lean managementmodellen proberen bedrijven efficiënter te produceren. Met alleen lean management komt men er echter niet. Er zullen ook nieuwe producten moeten worden ontwikkelt die nog beter kunnen voldoen aan de wensen van de potentiële afnemers. Verder zal men doormiddel van automatisering de productiekosten trachten te verlagen. Automatisering kan daarnaast ook een belangrijke bijdrage leveren aan lean management.