VEH: overheid moet meer doen om woningbouw te bevorderen vanaf 2020

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op woensdag 4 november 2020 haar mening gegeven over het woningtekort voor starters en middeninkomens. Voor deze groepen mensen op de woningmarkt is het aanbod aan woning te beperkt. Daarom moet er meer gebouwd worden volgens de VEH. De overheid zou de regie op dit gebied moeten nemen. Volgens de VEH is er maar één manier om de positie van starters en mensen in de middenklasse op de woningmarkt te verbeteren en dat is meer woningen gaan bouwen. Het Rijk moet hierin voortouw gaan nemen. Momenteel is de landelijke overheid op dit gebied geen regiehouder. De regie op dit gebied ligt veel meer bij de gemeenten en provincies.

Volgens de VEH levert dat op dit moment nog onvoldoende nieuwe woningen op. Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van VEH, geeft aan dat het Rijk afspraken zal moeten maken met regionale overheden over de bouw van betaalbare nieuwe woningen. daarnaast zouden gemeenten in Nederland meer juridische ruimte moeten krijgen om koopwoningen te reserveren voor starters op de woningmarkt. Voor starters is het namelijk extra moeilijk om een koopwoning aan te schaffen. Deze groep heeft namelijk weinig financiële mogelijkheden in verband met de richtlijnen met betrekking tot een hypotheek. De inbreng van eigen geld is vaak een lastige kwestie. Ook zijn de woningprijzen de afgelopen tijd zo hard omhoog gegaan dat het voor veel starters onbetaalbaar is om een woning te kopen.