VEH: starters profiteren niet van vermogensopbouw en waardestijging in 2020

Als men het over groepen heeft die het lastig hebben op de woningmarkt dan zijn het vooral de starters die vaak besproken worden. Starters zijn potentiële woningkopers die voor het eerst een woning willen aanschaffen of aan andere factoren voldoen waardoor ze als starter kunnen worden beschouwd. Meestal zijn dit ook mensen in de leeftijd onder de 35 jaar. Omdat starters geen woning bezitten hebben ze ook niet kunnen profiteren van de waardestijging van een woning. De afgelopen tijd zijn de woningprijzen namelijk omhoog geschoten. Mensen die een woning bezitten en deze gaan verkopen hebben daar voordeel bij. Ook als ze een nieuwe woning gaan aanschaffen is het vaak gunstig om een oude woning te verkopen tegen een hoger bedrag dan de oorspronkelijke aankoopprijs. Starters kunnen hier niet van meeprofiteren.

De meeste starters op de woningmarkt wonen in een huurwoning, op kamers of nog bij hun ouders thuis. Dat is vaak ook niet de ideale positie om veel vermogen op te bouwen. En vermogen is juist belangrijk om een goede hypotheek af te kunnen sluiten. Veel hypotheekverstrekkers verwachten namelijk een bepaald percentage aan eigen geld. Dat geld hebben starters vaak niet of nauwelijks. Daarom moeten er voor starters betere plannen komen op de woningmarkt. Starters moeten volgens de VEH een steun in de rug krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door startersleningen die zijn gekoppeld aan een NHG-grens die per regio is vastgesteld. Met een bijdrage van het Rijk kunnen meer gemeenten een starterslening mogelijk moeten maken.