Veel woningeigenaren vinden verduurzamingsbeleid overheid onduidelijk in 2019

Wat kunnen we van de overheid verwachten ter ondersteuning van de verduurzaming van woningen? Dat is een vraag die veel woningeigenaren stellen. Een groot aantal woningeigenaren in Nederland is bereid om hun woning duurzamer te maken. De redenen hiervoor zijn kostenbesparing en milieubewustheid. Toch ondernemen veel Nederlanders geen grote stappen in de verduurzaming. Het verbouwen van een woning om een beter energielabel te behalen wordt door veel mensen als een grote kostenpost gezien. Daarbij wordt ook naar de overheid gekeken.

Veel woningeigenaren vinden de overheid onduidelijk op het gebied van verduurzaming. Uit een onderzoek van de ABN AMRO komt naar voren dat 97 procent van de ondervraagden een drempel voelt om hun woning te verduurzamen. Deze drempel wijten zij aan onduidelijkheid vanuit de overheid. Volgens het onderzoek heeft slechts 5,9 procent een helder beeld van het klimaatakkoord. Daarnaast heeft de helft van de mensen die deelnamen aan het onderzoek geen vertrouwen in de haalbaarheid van het klimaatakkoord. De woningeigenaren van Nederland willen meer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden en middelen om hun woning te verduurzamen en de subsidies die daarvoor beschikbaar zijn.