Veel mensen vinden hun woning energiezuinig genoeg in 2019

Volgens een onderzoek van de Rabobank vinden veel mensen hun woning energiezuinig genoeg. Om die reden geeft een groot deel van de woningeigenaren aan dat ze niet of nauwelijks werkzaamheden en investeringen hebben verricht om hun woning in de afgelopen vijf jaar verder te verduurzamen.
Uit het onderzoek van de Rabobank komt naar voren dat bovenstaande van toepassing is bij in ieder geval 37 procent van de woningeigenaren die aan het onderzoek deelnamen. Toch is de gedachtegang van deze woningeigenaren volgens de Rabobank gebaseerd op een misvatting. Ongeveer veertig procent van de huizen van deze woningeigenaren zou een energielabel C hebben of nog slechter.

Daarnaast is een andere misvatting dat verduurzaming van een woning niet zou lonen. In de praktijk kan het verduurzamen van een woning juist veel geld besparen en bovendien een lagere energierekening opleveren. Daarnaast zijn woningen die een gunstig energielabel hebben ook aantrekkelijk op de woningmarkt. Dat betekent dat er vaak meer geld gevraagd kan worden voor een woning die verduurzaamd is. Zou kunnen de investeringen in verduurzaming dus dubbel worden terugverdient, namelijk door een lagere energierekening en door een hogere verkoopprijs van de woning.