Vakbonden grootmetaal in januari 2016 nog niet in gesprek met werkgevers

De werkgeversorganisatie FME heeft een oproep gedaan aan de vakbonden in de grootmetaal om met elkaar in gesprek te treden. De vakbonden gaan echter nog niet meteen op deze oproep in. De bonden vinden het belangrijk om eerst hun eigen ‘achterban’ te raadplegen en pas dan de gesprekken over een nieuwe cao te hervatten. Dit heeft FNV-bestuurder Jos Brocken laten weten.

Ledenbijeenkomsten
In januari 2016 zullen er door de FNV en CNV verschillende ledenbijeenkomsten worden gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zullen de bonden te trachten achterhalen wat de metaalwerkers zelf precies willen. Daarnaast gaan de bonden ook door met het houden van stakingen bij bedrijven in de grootmetaal.

Langdurig conflict
In de grootmetaal is het conflict met betrekking tot een nieuwe cao al maanden aan de gang. Eerder werd in 2015 wel een akkoord bereikt over een nieuwe cao. In de grootmetaal kunnen vakbonden en werkgevers het ook aan het begin van 2016 moeilijk eens worden. Vooral bedrijven zoals luchtvaartbedrijf Fokker en truckbouwer DAF hebben last van de stakingen. Ook bussenmaker VDL ondervindt problemen door de stakingen. VDL Nedcar uit Limburg heeft naar eigen zeggen een grote order van BMW zien verdwijnen omdat ze door stakingen de leveringstermijnen aan BMW niet konden waar maken.

Nieuwe gesprekken voor een cao
Verschillende partijen hebben verkennende gesprekken gevoerd achter de schermen. Verdere gesprekken werden afgelopen weekend uitgesteld. De vakbonden reageerden in eerste instantie verbaasd toen ze hoorden dat de FME de bonden had opgeroepen om toch weer met elkaar in gesprek te gaan. De brief van de werkgevers wordt door FNV-bestuurder Jos Brocken meegenomen naar de werknemers. Samen gaan ze het hebben over de eisen die de werknemers ter tafel willen brengen.

Reactie van Technisch Werken
De grootmetaal is een sector die het nog niet makkelijk heeft in 2016. Er is nog niet veel vraag naar metaal  en metaalproducten in dit jaar en daarnaast zijn er ook nog stakingen. Personeel is onrustig maar bedrijven hebben nog niet altijd de (financiële) mogelijkheden om aan de eisen en wensen van personeel tegemoet te komen. Het is wel belangrijk dat men met elkaar in gesprek blijft en niet onnodig lang de stakingen laat voortduren.  Dan komen de bedrijven in de grootmetaal alleen maar verder in de problemen en dat kan ook banen kosten.