Technische uitzendbureaus beginnen aan 2016

Het is januari 2016 en veel technische bedrijven in Nederland hebben hun eerste planning gemaakt. Een groot aantal technische bedrijven probeert met hun eigen personeelsbestand het jaar te beginnen. Dit is echter niet altijd mogelijk. De verschillen per sector zijn groot. Bouwbedrijven en timmerfabrieken, waar prefabwerkzaamheden worden vericht, hebben het druk.

Rust in de petrochemische sector

In de petrochemische industrie is het echter rustig. Staalconstructiebedrijven, lasbedrijven en andere toeleveranciers voor de petrochemische industrie hebben het moeilijk.  Ze krijgen minder opdrachten en hebben moeite om hun personeel aan het werk te houden. Daarom gaan veel toeleveranciers voor de petrochemische industrie kijken naar andere marktsegmenten in de werktuigbouwkunde. Door die ontwikkeling neemt de concurrentie in andere werktuigbouwkundige segmenten toe. Dit kan er in de loop van 2016 voor zorgen dat de prijzen gaan dalen.

Bouwsector

De woningbouw is in 2015 behoorlijk toegenomen in Nederland.  Ook in 2016 verwachten verschillende onderzoekers dat de vraag naar nieuwe woningen toeneemt. Bouwbedrijven profiteren van deze toenemende vraag.  Uitzendbureaus die bouwpersoneel bemiddelen zullen merken dat de vraag naar tijdelijke krachten toeneemt.

Installatiebranche

Omdat bouwbedrijven het drukker gaan krijgen vanwege de toename in bouwopdrachten zullen naast aannemers ook onderaannemers het drukker krijgen. Installatiewerk zal een groei doormaken.  Installatiemonteurs en elektromonteurs zullen de nieuwe woningen moeten voorzien van leidingen, verwarmingsinstallaties en elektrotechnische bedrading. Ook domotica en andere slimme elektrotechnische systemen dienen vakkundig te worden aangelegd. Hier is allemaal ervaren personerl voor nodig.  Technische Uitzendbureaus die ervaren elektromonteurs en installatiemonteurs bemiddelen zullen een toename in het aantal personeelsaanvragen merken.

Engineers

Internet of Things en domotica wordt steeds belangrijker.  Huizeneigenaren willen steeds meer gebruiksgemak ervaren. Daarom worden steeds beter geautomatiseerde systemen ontwikkeld.  Daarvoor zijn ervaren softwarespecialisten nodig. Software Engineers kunnen in 2016 vaak kiezen uit meerdere banen als ze hun opleiding hebben afgerond. Embedded software wordt ook steeds beter en complexer. Toch vraagd de markt continue om verbeteringen. Daarvoor zijn zeer specifieke software engineers nodig. Reguliere uitzendbureaus kunnen deze personeelsleden vaak niet bemiddelen omdat ze geen verstand hebben van deze techniek. Technische uitzendbureaus hebben ook moeite om aan de toenemende vraag naar engineers te voldoen.

Meer werving en selectietrajecten

Bedrijven die een specifieke personeelsaanvraag hebben zetten deze vaak open bij meerdere uitzendbureaus en bij werving en selectiebureaus. Deze laatste bureaus nemen zelf geen personeel in dienst maar bemiddelen personeel voor klanten. De klanten bieden zelf een contract aan de aangeleverde kandidaten en betalen vervolgens een wervingfee aan het bureau. Omdat er steeds meer vraag is naar engineers en constructeurs krijgen werving en selectiebureaus het drukker. Uitzendbureaus voeren in 2016 naar verwachting ook steeds meer werving en selectieopdrachten uit. Zo bemiddelen ze zowel uitzendkrachten als hoogopgeleide specialisten voor rechtstreeks dienstverband.