Stakingen in de metaal gaan door in januari 2016

In 2015 is er in Nederland regelmatig door metaalarbeiders gestaakt voor een betere cao. Deze stakingen gaan ook in 2016 door. Dinsdag 5 januari 2016 werd er een demonstratie gehouden door ongeveer negenhonderd stakers uit de grootmetaalbranche. Deze stakers kwamen uit het zuidwesten van Nederland en voerden actie bij De Kuip in Rotterdam.

FNV-voorzitter Ton Heerts was ook aanwezig bij devstaking. Hij benadrukte dat de metaalwerkers net zo lang doorgaan met het houden van stakingen tot er met de werkgevers overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao. Deze nieuwe cao is voor bedrijven in de grootmetaal. In de kleinmetaal werd in 2015 na stakingen ook een akkoord bereikt.

De stakers die deelnamen aan de staking in Rotterdam willen donderdag opnieuw het werk neerleggen en een staking houden.  Ook in het noorden van Nederland overwegen de vakbonden om stakingen te houden bij bedrijven in de grootmetaal. De stakers eisen een hoger salaris en meer mogelijkheden om hun werktijden aan te passen.  Daarnaast wensen ze ook meer scholingsmogelijkheden en speciale regelingen voor oudere werknemers. De werkgeversorganisatie FME gaat hier voorlopig nog niet in mee. Er zijn nog geen nieuwe onderhandelingen geweest.

Reactie van Technisch Werken

Nederland is mog maar nauwelijks ontworsteld aan de crisis en werknemers trachten doormiddel van stakingen meer loon en betere arbeidsvoorwaarden te bereiken. Staken is een recht maar nu is niet de juiste tijd. Bedrijven in de grootmetaal hebben het nog niet makkelijk. Ze moeten eerst reserves opbouwen en een stabiele groei laten zien. Pas dan kan men werknemers vorxien van betere arbeidsvoorwaarden.  Veel bedrijven in bijvoorbeeld de offshore vechten om te overleven. Ook de staalconstructie is een moeizame markt. Daar moet men zich als bedrijf in staande houden.  Bedrijven hopen dat het personeel samen de schouders er onder zet in plaats van het werk neerleggen om betere arbeidsvoorwaarden te eisen.