UWV maakte mogelijk in 2016 fouten bij beoordelen werkbegeleidingstrajecten

In het verleden werden verschillende maatregelen bedacht en ingevoerd waarmee werklozen aan een baan geholpen konden worden. Een voorbeeld hiervan is een werkbegeleidingstraject. Het UWV heeft werkbegeleidingstrajecten ingevoerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Niet iedereen kon echter in aanmerking komen voor een werkbegeleidingstraject. Daarvoor werd een selectie gemaakt. Mensen met een arbeidsbeperking zouden worden beoordeeld door het UWV voordat ze een werkbegeleidingstraject zouden kunnen krijgen.

Bij deze beoordeling zijn mogelijk fouten gemaakt. Dat stond in een artikel van het dagblad Trouw afgelopen weekend. Uit het artikel komt naar voren dat de uitkeringsinstantie een deel van de werkloze mensen onterecht ondersteuning zou hebben toegewezen. Er zouden namelijk ook mensen zonder arbeidsongeschiktheidsuitkering een werkbegeleidingstraject hebben gekregen. Deze mensen vielen daardoor onder de banenafspraak. De banenafspraak was een speciale regeling die er voor moest zorgen dat binnen tien jaar tijd 125.000 mensen aan het werk zouden worden geholpen. De regeling werd ingevoerd door minister Lodewijk Asscher die toen minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid was.

Bij werkbegeleidingstrajecten werd gebruik gemaakt van een zogenaamde jobcoach. Deze jobcoach was iemand die (als het goed is) ervaring had met het begeleiden van mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan. De kwaliteit van de jobcoaches liet echter vaak te wensen over. De jobcoach moest verschillende acties ondernemen om de werkloze mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Doordat ook mensen zonder arbeidsongeschiktheidsuitkering in deze werkbegeleidingstrajecten kwamen liepen de kosten voor de overheid op. Er waren onnodig veel jobcoaches ingezet.

In 2016 deed de controledienst van de uitkeringsinstantie onderzoek naar een groep mensen die onder de banenafspraak zouden vallen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bij ongeveer dertig procent van de dossiers sprake was van een onterechte ondersteuning van een jobcoach. De inzet van jobcoaches heeft de overheid veel geld gekost. Hiervoor werden ook zelfstandigen zonder personeel ingezet. Deze werden voor veel geld ingehuurd om mensen te ondersteunen bij het vinden van een baan. Het UWV is het niet volledig eens met de uitkomsten van het onderzoek dat is gehouden door de controledienst.