Wat kan een jobcoach doen voor een werknemer op de werkplek?

De term jobcoach wordt regelmatig gebruikt op de arbeidsmarkt. Een jobcoach is iemand die werknemers ondersteund om hun werkzaamheden zo succesvol mogelijk uit te voeren op de werkplek. Jobcoaches richten zich meestal op specifieke doelgroepen. Ze verdiepen zich in deze doelgroepen zodat ze deze zo effectief mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen. Een jobcoach wordt in de praktijk ook wel verward met een re-integratieconsulent die werkzaam is in de reïntegratie. De re-integratieconsulent zorgt er voor dat werkzoekenden worden ondersteund bij het vinden van een (nieuwe) baan. Soms worden re-integratieconsulenten ook wel jobcoaches genoemd wanneer ze naast het zoeken van werk voor hun cliënten ook betrokken zijn bij het ondersteunen van de cliënten op de werkplek.

Wie worden door jobcoaches ondersteund?
Een jobcoach die werknemers op de werkplek coacht om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren wordt ook wel een werkbegeleider genoemd. Er zijn verschillende jobcoaches. Zo zijn er jobcoaches die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Ook zijn er jobcoaches die zich juist meer toeleggen op mensen met een lichamelijke beperking. Mensen met psychische problemen kunnen ook gebruik maken van een jobcoach evenals mensen met sociale problemen en aanpassingsproblemen. Een jobcoach is meestal gespecialiseerd in een bepaalde problematiek en een specifieke doelgroep. Door deze specialisatie kan de jobcoach zich goed inleven in de personen die hij of zij begeleid.

Wat doet een jobcoach voor werknemers?
Een jobcoach die werknemers begeleid bij de uitvoer van werkzaamheden is een coach on the job. Deze jobcoaches hebben als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van hun cliënten te bevorderen op de werkvloer. Hiervoor kan intensieve begeleiding nodig zijn. Cliënten krijgen meestal een vaste jobcoach toegewezen om hun te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot zelfstandige werknemers. Deze jobcoach verdiept zich in de specifieke kwaliteiten en problematiek van de cliënt. Deze informatie over de cliënt zorgt er voor dat de jobcoach samen met de cliënt een maatwerk begeleidingsplan kan opstellen. Bepaalde cliënten hebben meer begeleiding nodig dan andere cliënten. Ook kunnen de accenten in de begeleidingstrajecten onderling verschillen.

Een jobcoach kan op de werkplek de cliënt ondersteunen bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Dit kan betekenen dat de jobcoach de werkzaamheden voor moet doen of samen met de cliënt uitvoert. Daarnaast kan de jobcoach samen met de cliënt ook bespreken hoe de werkplek zo goed mogelijk kan worden aangepast aan de beperkingen van de cliënt. Daarbij heeft de jobcoach niet alleen overleg met de cliënt. Een jobcoach zal ook regelmatig met de werkgever van de cliënt in contact moeten treden. Op die manier kan de cliënt goed worden aangestuurd en kunnen de vorderingen op de werkplek goed worden gemonitord.

Een jobcoach kan tijdens het begeleidingstraject langzamerhand de begeleiding van de cliënt verminderen naarmate de cliënt zelfstandiger wordt op de werkplek. Het uiteindelijke doel van een jobcoachingstraject is dat de medewerker volledig zelfstandig gaat functioneren binnen een organisatie.