UWV maakt veel fouten bij beoordeling arbeidsbeperking of ziekte in 2019

Het UWV is verantwoordelijk voor de beoordeling of mensen met een ziekte of arbeidsbeperking weer aan het werk kunnen. Daarbij zouden veel fouten worden gemaakt. Het Dagblad Trouw deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Naar aanleiding daarvan kreeg het dagblad verschillende interne rapporten in handen. Daarin stond dat bij een op de drie dossiers regelmatig aanleiding is om de beoordeling in twijfel te trekken.

Uit de rapporten komt nar voren dat artsen en arbeidsdeskundigen regelmatig fouten maken in de beoordeling van de belastbaarheid van mensen met betrekking tot het arbeidsproces. De uitkeringsinstantie heeft 1500 arbeidsdeskundigen en een grote hoeveelheid artsen die de beoordeling van de van klachten van de zieken en arbeidsgehandicapten uitvoeren. Het is uiteindelijk de arbeidsdeskundige die in dienst is van het UWV die uiteindelijk bepaalt welk werk iemand nog kan doen.

Uit een intern rapport van juni 2015 komt naar voren dat er een verschil is in de kwaliteit van de arbeidsdeskundigen die de beoordeling doen met betrekking tot de inzetbaarheid van de persoon. Er worden nog veel fouten geconstateerd op een aantal “vakinhoudelijke aspecten”. De arbeidsdeskundigen zouden op het gebied van vakinhoudelijke kennis dikwijls tekort schieten. Daardoor werd de beoordeling van jonggehandicapten (Wajongers) bijvoorbeeld in 2017 niet goed uitgevoerd zoals in een rapport is vastgelegd.