Uitzendbureaus in 2016 voor ruim een miljoen euro beboet door Inspectie SZW

Vorig jaar heeft de Inspectie SZW voor 1,3 miljoen euro aan boetes opgelegd aan uitzendbureaus. Het overgrote deel van deze bekeuringen werd opgelegd omdat uitzendbureaus de uitzendkrachten hadden onderbetaald. In totaal heeft de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vijfhonderd uitzendbureaus gecontroleerd in 2016.

Onderbetaling buitenlandse uitzendkrachten
De meeste boetes die door de Inspectie SZW werden opgelegd hadden te maken met onderbetaling van uitzendkrachten. Het valt daarbij op dat veel uitzendkrachten die onderbetaald worden niet uit Nederland afkomstig zijn maar uit zogenaamde MOE landen. Dit zijn Midden- en Oost- Europese landen. Een groot deel van de onderbetaalde uitzendkrachten komt uit Polen dat ook een MOE-land is. Ruim de helft, 59 procent, was van Poolse komaf.

Onderbetaling uitzendkrachten in sectoren
Veel onderbetaalde uitzendkrachten zijn werkzaam op uitzendbasis in de landbouwsector of in de tuinbouw. Ook werken veel onderbetaalde uitzendkrachten in de metaalsector of de industrie. Andere sectoren waarin misstanden op het gebied van onderbetaling van uitzendkrachten plaatsvinden zijn de horeca, detailhandel, bouw en de schoonmaakbranche.

Inspectie SZW
Het bericht werd bekend gemaakt op woensdag 12 juli 2017 door de Inspectie SZW. Niet alleen malafide uitzendbureaus betalen de uitzendkrachten onder om zelf meer winst over te houden. Er zijn ook bedrijven die bewust aan deze misstanden meewerken volgens de inspectie. Door het inhuren van uitzendkrachten van malafide uitzendbureaus hopen bedrijven een lager uurtarief te betalen voor uitzendkrachten. Op deze manier kunnen bedrijven op oneerlijke wijze goedkoper produceren en concurreren aldus de inspectie SZW.

Onderzoeksrichting SOMO en stichting FairWork
Een jaar geleden werd nog onderzoeksrichting SOMO en stichting FairWork gemeld dat Poolse werknemers door malafide uitzendbureaus worden uitgebuit. Dit komt omdat deze werknemers uit MOE landen ”extreem kwetsbaar” zijn op de arbeidsmarkt vanwege hun afhankelijkheid van uitzendbureaus volgens onderzoeksrichting SOMO en stichting FairWork. Ze kennen het land waar ze de uitzendwerkzaamheden gaan verrichten nog niet goed en weten daardoor ook niet wat de regels zijn met betrekking tot loon en andere arbeidsvoorwaarden. Daarom vertrouwen deze arbeidsmigranten grotendeels op de informatie van het uitzendbureau. Deze uitzendbureaus dienen echter wel hun financiële verplichtingen naar de uitzendkracht toe na te komen en de wet werk en zekerheid na te leven inclusief de inlenersbeloning. Dit gebeurd in de praktijk niet altijd daarom lijkt de zelfregulering van uitzendbureaus in Nederland niet goed te werken.

Zelfregulering uitzendbureaus
De zelfregulering van uitzendbureaus staat al een tijd ter discussie. Het lijkt er op dat uitzendbureaus niet goed in staat zijn om de wet en regelgeving naar behoren toe te passen zonder dat daarbij controle wordt uitgeoefend door overheden of overheidsinstellingen. Er zijn nog steeds uitzendbureaus die proberen de wet werk en zekerheid te omzeilen en daarnaast de verplichting tot het hanteren van de inlenersbeloning te negeren. De overheid hanteert controles op het naleven van de wet doormiddel van de Inspectie SZW. Deze inspectiedienst is bevoegd om bekeuringen uit te delen als uitzendbureaus de wet overtreden. Desondanks is een boete niet altijd effectief. Uitzendbureaus kunnen failliet gaan om vervolgens weer een nieuwe uitzendonderneming op te richten. Daardoor verandert er in de uitzendwereld structureel weinig.