Twintig procent zzp’ers is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid in april 2023

De overheid wil dat zelfstandigen zonder personeel zich gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De risico’s op financiële problemen zijn te groot als men zich niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Op dit moment is slechts 20 procent van de zelfstandigen zonder personeel verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dit geeft Paul Koopman, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars in een artikel over dit onderwerp op nieuwswebsite NU.nl. Volgens koopman is dit percentage veel te laag. Als deze mensen arbeidsongeschikt raken komen ze in de bijstand terecht met alle gevolgen van dien. Volgens Koopman hebben zzp’ers nu zelf de keuze om zich te laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Uiteraard kost het sluiten van een verzekering op dit gebied geld. Dat heeft te maken met de premie die je moet betalen om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Deze premie is behoorlijk fors en neemt een behoorlijk deel van de inkomsten van de zzp’er weg. Daarnaast is het voor zzp’ers ook vaak moeilijk om de juiste keuze te maken voor een bepaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hier is bepaalde kennis voor nodig. Daarom moeten veel zelfstandigen die hier geen kennis van hebben ook expertise inschakelen en daar kunnen ze tegen op zien. Daarnaast kost expertise vaak ook geld. Uiteindelijk draait het verzekeren vaak om geld. Mensen die als zzp’er werken willen graag zoveel mogelijk van hun tarief overhouden.