Tijdelijk Noodfonds Energie door 90.000 huishoudens benaderd voor compensatie tot april 2023

Inmiddels hebben 90.000 huishoudens een aanvraag gedaan bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit noodfonds kan worden aangesproken als mensen problemen krijgen met het betalen van hun energierekening. De afgelopen maanden hebben veel mensen te maken gehad met een hogere energierekening. Hoewel de winter relatief zacht was hebben veel mensen wel meer moeten betalen voor elektriciteit en aardgas. Dat kwam met name omdat de prijzen van aardgas omhoog zijn geschoten. Ook bij het lager zetten van de thermostaat is er sprake geweest van oplopende kosten voor de energie.

Energierekening betalen

De overheid werd van te voren door consumenten gewaarschuwd dat er problemen zouden kunnen ontstaan onder bepaalde groepen met betrekking tot het betalen van de energierekening. Mensen met een laag inkomen en verouderde woningen die slecht geïsoleerd zijn hebben een grote kans om schulden op te bouwen om hun energierekening te betalen. De eerste huishoudens die een aanvraag hebben ingediend bij het Tijdelijk Noodfonds Energie hebben ook al een bijdrage ontvangen. Dit kan gaan om honderden euro’s. Inmiddels zijn er 30.000 aanvragen goedgekeurd heeft een woordvoerder van het fonds bekend gemaakt. Daarnaast hebben ook 25.000 aanvragers een afwijzing gekregen. De overige 35.000 aanvragen zijn nog in behandeling.