Topmanagement Shell wordt vanaf 2018 beloond voor CO2 reductie

Shell gaat de komende tijd korte termijndoelen stellen waarmee de organisatie haar CO2-uitstoot wil reduceren. De beloning van het topmanagement van het bedrijf zal daaraan worden verbonden. Dit bericht werd maandag 3 december 2018 door topman Ben van Beurden bekend gemaakt aan de Financial Times. Shell maakt deze stap in de verduurzaming niet geheel uit zichtzelf. Het olie- en gasconcern staat namelijk onder druk van een groep ‘groene aandeelhouders’. Deze aandeelhouders willen dat Shell stappen gaat zetten om te verduurzamen. Shell heeft aangegeven dat er nog met de aandeelhouders afspraken gemaakt zullen worden over de percentages waarmee het bedrijf zal gaan verduurzamen. De beloning van mogelijk 1200 topmedewerkers zal met de CO2 emissie worden verbonden. Het duurt echter nog wel even voordat het nieuwe beloningsbeleid wordt ingevoerd. Op een aandeelhoudersvergadering in 2020 zal het beloningsbeleid ter sprake worden gebracht en mogelijk worden goedgekeurd.

In 2017 had Shell al aangegeven dat ze van plan was om haar CO2 emissie op haar producten te halveren in 2050. Verschillende investeerders vonden deze plannen niet ambitieus genoeg. Deze groep ‘groene investeerders’ willen dat er concrete maatregelen worden genomen op korte termijn. Topman Van Beurden was echter niet van plan om aan deze groep tegemoet te komen omdat hij bang was dat het groene beleid Shell haar resultaten nadelig zou beïnvloeden. Nu blijkt echter dat Shell wel tegemoet gaat komen om de roep om verduurzaming vanuit de groene aandeelhouders en de maatschappij. In de krant geeft Shell aan dat ze van plan is om haar voetafdruk met zo’n 20 procent te verkleinen in 2035 en vanaf 2020 ieder jaar specifieke doelstellingen te benoemen voor periodes van drie tot vijf jaar. Van Beurden geeft aan dat “de dialoog” met investeerders voor deze “evolutie” van Shell heeft geleid.

Er zijn verschillende ‘groene beleggers’ die hebben geïnvesteerd in Shell. Een voorbeeld hiervan is pensioenfonds ABP. Voorzitter Corien Wortmann geeft aan dat Shell een belangrijke stap heeft genomen. “Dat Shell nu haar ambitie heeft verankerd in haar beloningsbeleid biedt meer vertrouwen dat Shell zich ook echt hieraan committeert”, aldus Wortmann. Ook de komende tijd zullen groene investeerders met Shell in gesprek te blijven en de voortgang. De voorzitter van ABP geeft aan dat ze hoopt dat “dat andere bedrijven Shell zullen volgen.”