Toepassing warmtepompen in woningen gestegen in 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat er meer woningen worden voorzien van een warmtepomp. In 2018 is het aantal woningen met een warmtepomp gestegen met 32.780. Daardoor kwam het totale aantal woningen in Nederland dat voorzien is van een warmtepomp uit op 145.771 in 2018. Waarschijnlijk gaat dit aantal in 2019 verder toenemen. Warmtepompen kunnen worden gebruikt als duurzame energiebron. Er zijn verschillende soorten warmtepompen. Zo bestaan er warmtepompen die warmte uit de lucht onttrekken. Dit zijn airconditioningsinstallaties. Met name met warm weer worden deze airconditioningsinstallaties gebruikt als systeem om een woning te koelen in plaats van te verwarmen.

Op deze manier wordt de lucht ook geconditioneerd. Omdat in de toekomst de Nederlandse woningen allemaal van het aardgas af moeten is de kans groot dat er nog meer warmtepompen toegepast gaan worden. ook geothermie, vergistingsinstallaties en stadsverwarming/ blokverwarming zullen meer gebruikt worden. Nadeel van deze systemen is dat ze niet gebruikt kunnen worden als verkoeling. Ze dienen dus zuiver als verwarming. Bij systemen die werken op basis van warmte en koude-opslag kan dat wel. Dan wordt bijvoorbeeld juist warm of juist koud water uit de grond opgepompt door (verwarmings)leidingen.