HR ketels verkochten beter dan warmtepompen in 2017

Er is veel aandacht voor de energietransitie in Nederland. De energietransitie is in feite de transitie oftewel de omschakeling van vervuilende energiebronnen naar duurzame energiebronnen. Daarvoor moeten natuurlijk wel de juiste installaties worden geïnstalleerd. De conventionele cv-ketel is inmiddels doorontwikkeld tot een hoogrendementsketel ook wel HR-ketel genoemd. Deze verwarmingsketels vormen tegenwoordig nog steeds de belangrijkste verwarmingsbron voor veel bestaande woningen. Het grote nadeel cv-ketels is dat ze gasgestookt zijn. Dat betekent dat er aardgas verstookt moet worden om het cv-leidingwater te verwarmen. Nederland moet echter van het aardgas af als verwarmingsbron. Bij het verstoken van aardgas komt namelijk veel CO2 vrij en dat is een vervuilend broeikasgas.

Verkoop duurzame verwarmingsmethoden

Het grote probleem is dat de verkoop van duurzame verwarmingsmethoden zoals warmtepompen afneemt. In plaats daarvan worden nog steeds veel hr-ketels verkocht in Nederland. Dit is ook het geval bij nieuwbouwwoningen. In veel nieuwbouwwoningen worden zelfs meer hr-ketels geplaatst. Nederland moet in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Dat wordt lastig als er nauwelijks nieuwe schonere warmtebronnen worden aangebracht.

Rapport over verwarmingsmethoden
Uit een rapport van Natuur & Milieu en de netwerkbedrijven Stedin en Alliander komt duidelijk naar voren de verkoop van hr-ketels eerder toeneemt dan afneemt. De verkoop van warmtepompen ging in 2017 met 15 procent omhoog. Daardoor werden in totaal 84.832 warmtepompen verkocht. In 2016 was er nog sprake van een verkoopgroei van 44 procent. Natuur & Millieu-directeur Marjolein Demmers heeft in een reactie op het rapport aangegeven dat Nederland juist van het aardgas af moet. “De verkoop van duurzame alternatieven moet dus omhoog, die van hr-ketels zo snel mogelijk omlaag. Alleen zo kunnen we aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet voldoen.” Aldus Demmers.

Aardgas als energiebron
De verkoop van hr-ketels daalde in 2016. Dat was een goed teken maar in 2017 steeg de verkoop van her-ketels weer met 3 procent. In 2017 werden maar liefst 425.000 hr-ketels verkocht. Dat is aanzienlijk meer dan het aantal warmtepompen dat vorig jaar werd verkocht. In 2014 werd er in 51 procent van de nieuwbouwwoningen een hr-ketel geplaatst. In 2016 was dit 75 procent van de nieuwbouwwoningen. Gemiddeld gaat een hr-ketel ongeveer vijftien jaar mee. De onderzoekers die een bijdrage hebben geleverd aan het rapport geven aan dat in Nederland tot 2031 drie kwart van de nieuwbouwwoningen uit 2016 aan het aardgas vastzit.