Toename stress en burn-out onder werknemers in eerste kwartaal 2023

In het eerste kwartaal van 2023 is er sprake geweest van een toename van verzuim onder werknemers. Een groot deel van de verzuimklachten heeft te maken psychische factoren. Zo heeft meer dan een kwart van de werkenden die zich heeft ziekgemeld in het eerste kwartaal van 2023 heeft te maken gehad met stress of klachten die verband houden met een burn-out. Vooral in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar is het aantal werknemers met deze psychische klachten aan het toenemen. De Arbo Unie heeft cijfers bekend gemaakt over deze verzuimontwikkeling. Volgens deze instantie viel zeker 26 procent van het totale aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim.

Stress op het werk

Volgens de Arbo Unie gaat het om de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar waarin er veel sprake is van stress en burn-out klachten. Met name onder vrouwen is er veel sprake van dergelijke klachten volgens de Arbo Unie. Daarnaast is er ook een toename merkbaar in het verzuim onder de werknemers van 20 tot 25 jaar. Deze toename wordt als zorgelijk beschouwd. Een groot aantal werknemers blijkt in Nederland in het spreekwoordelijke diepe te worden gegooid vanwege een tekort aan personeel. Mensen die nieuw aan de slag gaan bij een bedrijf krijgen nauwelijks begeleiding maar moeten wel meteen presteren. Vaak moeten ze gelijk net zo goed presteren als het overige personeel dat al jaren bij een bedrijf werkt. Dat houden ze vaak niet vol omdat ze kennis en ervaring missen. Als jaren is stress de belangrijkste beroepsziekte volgens onderzoeksbureau TNO. In Nederland lopen ieder jaar meer dan een miljoen werknemers een risico op met betrekking tot burn-out of stress. Ook overigewerkgerelateerde psychische aandoeningen komen voor in Nederland.