Aandacht voor personeel blijft belangrijk speerpunt voor bedrijven vanaf januari 2024

Het is belangrijk dat bedrijven het komende jaar voldoende aandacht blijven hebben voor het welzijn van het personeel. De arbeidsmarkt is krap en de hoeveelheid werk is bij veel bedrijven groter dan de capaciteit die wordt geboden vanuit het personeelsbestand. Er is sprake van een tekort aan personeel en veel bedrijven weten niet hoe ze … Read more

Toename stress en burn-out onder werknemers in eerste kwartaal 2023

In het eerste kwartaal van 2023 is er sprake geweest van een toename van verzuim onder werknemers. Een groot deel van de verzuimklachten heeft te maken psychische factoren. Zo heeft meer dan een kwart van de werkenden die zich heeft ziekgemeld in het eerste kwartaal van 2023 heeft te maken gehad met stress of klachten … Read more

Wat is een burn-out?

Een burn-out is een term die wordt gebruikt voor mensen die last hebben van een psychologisch (mentaal) energietekort ten gevolge van een periode van stress, werkdruk of andere situatie waarin teveel mentale energie werd vereist en overbelasting is veroorzaakt. De term burn-out is Engels en kan men in het Nederlands het beste vertalen met ‘opgebrand … Read more

Wat is een bore-out?

Bore-out is een benaming voor een psychische toestand van een werknemer of werkneemster die door extreme verveling op het werk lusteloos, verveeld of zelfs vermoeid is geworden. Bore-out kan worden beschouwd als een tegenhanger van een burn-out. Een burn-out is echter een veel bekender begrip. Bij een burn-out is er echter sprake van werkdruk en … Read more