Toch geen extra klimaatmaatregelen na Urgenda-vonnis december 2019

De overheid geeft aan dat er op dit moment nog een extra klimaatmaatregelen zullen worden genomen. Ook nu de Hoge Raad het Urgenda-vonnis tot een definitief vonnis heeft gemaakt gaat de overheid nog geen extra maatregelen doorvoeren. Dit heeft minister Eric Wiebes van Klimaat aan de Tweede Kamer geschreven.

De doelstelling is duidelijk. De overheid moet er voor zorgen dat er aan einde van 2020 minimaal 25 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten ten opzichte van de uitstoot die in 1990 werd gemeten. De overheid is echter nog wel bezig met het ontwikkelen van nieuwe plannen op dit gebied. In de brief heeft Wiebes aangegeven dat het kabinet blijft werken aan “maatregelen gericht op zowel broeikasgas- als stikstofreductie”. Het is echter onbekend welke maatregelen zullen worden genomen.