Oplossen stikstofcrisis is een zware verantwoordelijke voor minister van Landbouw eind 2019

De stikstofproblematiek is de afgelopen weken niet meer uit het nieuws geweest. Tegen het einde van 2019 lijkt de stikstofcrisis wel de ergste crisis sinds de economische crisis een paar jaar geleden. Voor het oplossen van deze crisis zijn verschillende organisaties actief. Er zijn belangenorganisaties waarin boeren zich verenigd hebben. Daarnaast zijn er ook protestgroepen van agrariërs maar ook de bouwsector heeft zich op dit gebied laten horen.

Minister Carola Schouten van Landbouw heeft in een interview in het AD aangegeven dat de stikstofcrisis voor haar geen eenvoudige kwestie is. Ze heeft het zwaar binnen het kabinet. Als minister van Landbouw moet zij er voor zorgen dat er een goede balans bestaat tussen de belangen van de boeren en het terugdringen van de stikstofuitstoot. Dat blijkt geen eenvoudige opgave. Ze is al weken met het stikstofdossier bezig. Voor haar is de stikstofcrisis complex omdat ze het naar eigen zeggen “nooit echt goed kan doen”. In die situaties waarin ze moet kiezen tussen verschillende belangen van verschillende groepen zal ze de keuze maken voor het minst kwade.

Dat zijn volgens haar de momenten waarop ze het moeilijk heeft. Ze komt de afgelopen tijd nauwelijks aan ontspanning toe. Vanuit verschillende hoeken wordt er druk op haar gevoerd. De milieuorganisaties en verschillende politieke partijen zetten haar onder druk om met oplossingen te komen maar dat is niet eenvoudig.