Technisch uitzendbureau heeft een hectische februarimaand in 2018

Uitzendbureaus in de techniek merken dat er veel dynamiek is in de technische arbeidsmarkt begin 2018. Er staan deze periode net als vorig jaar veel vacatures open in zowel de bouw als de techniek. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe door de stijgende vraag naar vakspecialisten en een krimp in het aanbod daarvan. Veel bedrijven halen de samenwerkingsverbanden met uitzendbureaus aan om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk kandidaten worden geworven voor de vacatures die open staan.

Werven van uitzendkrachten
Uitzendbureaus in de techniek hebben echter ook moeite met het vinden van geschikte kandidaten. Ze gebruiken hiervoor hun eigen netwerk en CRM-systeem en daarnaast de vele jobboards en andere digitale vacaturebanken. Ook onderhouden veel uitzendbureau nauwe samenwerkingsverbanden met technische scholen en het UWV. Op die manier kan de instroom van jonge krachten worden vergroot maar ook de instroom van ervaren krachten die momenteel werkzoekend zijn.

VCU uitzendbureau
De technische arbeidsmarkt is een markt van specialisten. Dat houdt in dat er op de technische arbeidsmarkt complexe vacatures aanwezig zijn die niet door elke werkzoekende kan worden opgevuld. Uitzendbureaus moeten daarom naast de focus op de werving ook een hele goede selectie hanteren. VCU uitzendorganisaties letten naast opleiding en werkervaring ook vaak extra op veiligheidscertificaten en veilig werken. Daarom zijn de intercedenten van een VCU uitzendbureau in bezit van een VIL VCU certificaat.

Werkdruk en veiligheid
Veiligheid en werkdruk zijn echter twee aspecten die in de praktijk moeilijk samengaan. De werkdruk zorgt er voor dat de veiligheid dikwijls in het gedrang komt. Vooral nu het technisch personeel zo schaars is wordt de werkdruk hoog. Bouwbedrijven en uitzendorganisaties moet er echter voor zorgen dat het uitzendpersoneel net als het reguliere personeel wordt voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en de juiste veiligheidsinstructies.
Uitzendbureaus hebben hiervoor wettelijk de doorgeleidingsplicht waarbij ze de veiligheidsvoorschriften bij technische (bouw) bedrijven moeten opvragen en doorgeven aan uitzendkrachten. Op die manier kunnen uitzendkrachten veilig werken.

Verantwoordelijkheid van het uitzendbureau
Uitzendbureaus dragen ondanks de hectiek en dynamiek wel de verantwoordelijkheid om goede uitzendkrachten te werven en te selecteren voor hun opdrachtgevers. Concessies op het gebied van veiligheid en gezondheid mogen niet worden gedaan. Ook dienen uitzendkrachten over voldoende kennis en opleidingsniveau te beschikken om de technische werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Door de schaarste op de arbeidsmarkt zorgt dat er voor dat uitzendbureaus snel en effectief moeten opereren op de arbeidsmarkt.