Technici parttime aan de slag als docent op technische opleiding?

Er is sprake van een grote krapte aan technisch personeel op de arbeidsmarkt. Doekle Terpstra de voorzitter van installatiebedrijvenkoepel Uneto-VNI pleit voor creatieve oplossingen. Volgens hem moet er meer aandacht worden besteed aan het opleiden van nieuw technisch personeel. Alleen hebben veel technische opleidingen te maken met een tekort aan technische docenten. De praktijk moet hiervoor een oplossing bieden. Dat betekent dat bedrijven een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van het lerarentekort in de techniek. Concreet pleit Doekle Terpstra voor het uitlenen van technisch personeel aan opleidingsinstituten zodat het technische praktijkonderwijs op niveau blijft.

Parttime technisch docent
In het Financieele Dagblad (FD) geeft Terpstra aan dat het technische personeel parttime moet worden afgestaan door het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven zou daarvoor meer mensen in dienst moeten nemen op korte termijn aldus de voorzitter van Uneto-VNI. Er is volgens hem een soort impasse in de technische branche. In de techniek is er sprake van personeelstekorten. Dat komt omdat er te weinig technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt aanwezig is. Er staan veel vacatures open en de werkdruk is groot.

VNO-NCW
Ondernemersvereniging VNO-NCW is sceptisch over het voorstel van de Uneto-VNI voorzitter. Het tekort aan technisch personeel zorgt er voor dat veel bedrijven eenvoudigweg niet de mogelijkheid hebben om personeel beschikbaar te stellen voor opleidingsinstituten. Veel bedrijven zijn erkend leerbedrijf geworden en ontwikkelen technisch personeel doormiddel van BBL trajecten. Deze BBL oplossing wordt ingezet door bedrijven in de techniek en door technische uitzendbureaus die op deze manier een oplossing bieden voor het tekort aan technisch personeel.

BBL en BOL
BBL en BOL opleidingen zijn beide op MBO-niveau mogelijk. Bij BOL opleidingen zijn leerlingen een groot deel van de week op school aanwezig. BOL is vaak meer theoretisch dan BBL. Dat zorgt er voor dat er voor BOL opleidingen ook meer docenten nodig zijn. Bij BBL opleidingen leren leerlingen doormiddel van werken en leren hun vaardigheden bij een leerbedrijf in de praktijk.

Radicale aanpak
Volgens Uneto-VNI is er echter een grote aanpak nodig op het probleem van het tekort aan technisch personeel op te lossen. Terpstra gaf aan dat “radicale problemen op de arbeidsmarkt vragen om radicale oplossingen”. Daarnaast gaf hij de waarschuwing dat “Als bedrijven niet duurzaam gaan investeren in het onderwijs” ze zichzelf in de voet schieten. Kortom er zijn investeringen nodig vanuit het bedrijfsleven om het tekort aan technisch personeel ook voor de toekomst op te lossen.

Techniekpact
Er zou volgens de voorzitter van Uneto-VNI een techniekpact moeten komen waaraan verschillende partijen op de arbeidsmarkt deelnemen. Het techniekpact zou oplossingen moeten bieden voor het tekort aan technisch personeel. Aan het techniekpact zou de overheid moeten deelnemen maar ook het bedrijfsleven en het onderwijs.