Strengere arbeidsinspecties zijn nodig in de EU aldus Europees Parlement

Het Europees Parlement wil dat er strengere arbeidsinspecties worden gehouden in de Europese Unie. Deze oproep deed het Europese Parlement dinsdag 14 januari 2014 in Straatsburg. De inspectiediensten moeten meer mensen en middelen krijgen volgens de afgevaardigden. Door deze investeringen zouden misstanden beter aangepakt kunnen worden in Europa. Naast de investeringen in mensen en middelen moeten de inspectiediensten van de verschillende landen ook nauwer met elkaar samenwerken. Goede samenwerkingsverbanden tussen de verschillende  nationale inspectieteams zorgen er voor dat ook grensoverschrijdende misstanden kunnen worden tegengegaan.

Het Europese Parlement maakte bekend dat zwart werken een groot probleem is voor de belastingdienst in Europa. Ongeveer 20 procent van de totale economie in Europa bestaat uit geld dat omgaat in zwart werken. Volgens het parlement van Europa kan de aanpak van deze vorm van belastingontduiking veel geld op leveren voor de landen. Een Europees platform voor arbeidsinspecteurs zou volgens het parlement de beste oplossing zijn. Dit Europees platform zorgt er voor dat arbeidsinspecteurs goed met elkaar kunnen samen werken. Dit kan onder andere door informatie uit te wisselen over bedrijven die het niet zo nauw nemen met de wet en regelgeving. Ook zou internationaal een register bijgehouden kunnen worden met daarin de namen van zogenoemde brievenbusfirma’s en andere bedrijven die constructies toepassen om belasting te ontwijken.

Reactie van Technisch Werken
Ondanks de vele overlegorganen die er in Europa tussen verschillende landen zijn blijkt het moeilijk om grensoverschrijdende misstanden op de arbeidsmarkt effectief aan te pakken. Malafide uitzendbureaus en bedrijven die onder andere arbeidsmigranten uitbuiten kunnen redelijk gemakkelijk hun gang gaan. Dit is zeer frustrerend voor bedrijven die zich wel aan de regels houden. Ook werknemers die een redelijk salaris willen verdienen ondervinden oneerlijke concurrentie van arbeidsmigranten die tegen een lager salaris aan de slag willen dan het minimumloon. Dit zorgt voor misstanden op de arbeidsmarkt. Het is goed dat men deze misstanden wil aanpakken al is het wel aan de late kant.