Stijging cao-lonen groter stijging consumentenprijzen in 2018

Het afgelopen jaar zijn de cao-lonen harden gestegen dan de consumentenprijzen. De cao-lonen zijn gestegen met 2,1 procent in 2018. Dat is de grootste stijging sinds 2009. In het afgelopen jaar zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de consumentenprijzen met ongeveer 1,7 procent toegenomen. Dat zou betekenen dat de koopkracht van Nederlandse werknemers gemiddeld iet beter is geworden. Toch heeft niet iedereen dat zo ervaren.

Het afgelopen jaar zijn de consumentenprijzen gemiddeld nauwelijks omhoog gegaan omdat de prijzen voor voedingsmiddelen nauwelijks zijn gestegen. In 2019 is dat echter een heel ander verhaal. De prijzen voor dagelijkse boodschappen zullen dit jaar namelijk hoger gaan uitvallen. Dat komt omdat het lage BTW percentage is verhoogd. Er moet daardoor meer worden betaald voor levensmiddelen. De stijging in de cao-lonen zullen daardoor in 2019 voor een deel wegvallen ten opzichte van de consumentenprijzen. De koopkracht van de meeste Nederlanders zal het komende jaar nauwelijks toenemen.