Consumentenprijzen in 2018 gestegen ten opzichte van 2017

De consumentenprijzen zijn in 2018 ongeveer 1,7 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat de grootste stijging van de consumentenprijzen na 2013. Het bericht over de ontwikkeling in consumentenprijzen werd dinsdag 8 januari 2019 bekend gemaakt. de prijsstijging voor consumenten heeft verschillende oorzaken. Zo was de prijsstijging in 2013 vooral het gevolg van de verhoging van het hoge btw-tarief naar 21 procent.

In 2018 zijn de consumentenprijzen vooral gestegen door de ontwikkeling in de prijzen voor energie. De prijzen voor gas en elektriciteit zijn toegenomen. Het afgelopen jaar was elektriciteit gemiddeld 15,7 procent duurder dan in 2017. Ook de prijs van aardgas nam toen met 7,5 procent. Verder zijn volgens het CBS de prijzen voor producten die gebruikt worden voor persoonlijke verzorging in 2018 hoger uitgevallen. Voedingsmiddelen werden in 2018 echter nauwelijks duurder. Verzekeringen met betrekking tot rechtsbijstand en aansprakelijkheid werden echter in 2018 duurder. Doordat de prijzen van voedingsmiddelen verhoudingsgewijs nauwelijks zijn gestegen in 2018 viel de totale stijging van consumentenprijzen in 2018 wel mee.

Veel elektronicaproducten werden overigens ook goedkoper. Telefoons en beeldapparatuur werden goedkoper en ook de abonnementen op mobiele telefonie werden goedkoper voor consumenten. Voor 2019 worden echter wel prijsstijgingen verwacht door de verhoging van het lage BTW tarief en de verhoging van de belasting op met name aardgas.