Smart industry-sector Nederland moet blijven innoveren in 2018

Technologie is belangrijk voor een economie. Als men een technologische voorsprong heeft op de concurrent dan heeft men een belangrijk voordeel in de markt. Kenniseconomie is een term die daarmee verband houdt. Door kennis kun je de economie laten groeien. Echter moet men er wel alles aan doen om de kennis van een land op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. De maakindustrie moeten voortdurend gestimuleerd worden om nieuwe producten te bedenken, te ontwikkelen en te produceren.

Research & development
Als men het nu over industriële automatisering, domotica, mechatronica, robotica of 3D printen heeft al deze technologieën zijn een keer ontstaan. Innovatie begint ergens. Meestal begint het bij een idee van een creatief persoon die zelf in staat is om het idee uit te werken of een team kan samenstellen om het samen met hem of haar te doen. Het is duidelijk dat ook Nederland behoefte blijft hebben aan creatieve hoogopgeleide technici. Echter moeten er ook kaders door de overheid en het bedrijfsleven worden geschept om de creatieve geesten hun werk te laten doen.

Smart industry-sector
De smart industry-sector van Nederland heeft een nieuwe impuls nodig. In Zuid-Holland wordt daarom een regionaal project gestart. Deze regio krijgt een van het ministerie van Economische Zaken een financiële injectie van 700.000 euro. Dit werd kortgeleden bekend gemaakt tijdens het Smart Industry Jaarevent in Bussum. Het bericht werd wereldkundig gemaakt door staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. In Bussum wordt de centrale vraag gesteld: hoe maken we Nederland tech-proof?

Nederland moet meer investeren
In Nederland wordt in verhouding tot andere landen nauwelijks geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe technologie. Er zou meer moeten worden geinvesteerd in de ontwikkeling van domotica, internet of things en andere slimme ict-oplossingen. Sommige landen investeren miljoenen euro’s om nieuwe automatiseringssystemen te ontwikkelen. Weer andere landen investeren zelfs miljarden op dit gebied. Ineke Dezentjé Hamming de voorzitter van de FME vindt dat Nederland niet mag achterblijven op dit gebied. De FME is een samenwerkingsverband in de technologische industrie. De FME wil dat er samengewerkt wordt tussen kennisinstellingen, medewerkers en bedrijven. Er moet worden gewerkt naar en digitale toekomst. Dit heeft Dezentjé Hamming in het NOS Radio 1 Journaal aangegeven.

Actieplan Smart Industry
Er zou in 2015 al gestart zijn met een actieplan Smart Industry. Inmiddels zouden ongeveer dertig bedrijven experimenteren binnen deze Smart Industry. Deze bedrijven doen research en development met betrekking tot de nieuwste technologie. Dit kost natuurlijk geld en de investering van 165 miljoen euro heeft daar goed bij geholpen. De overheid hoeft echter lang niet altijd het volledige bedrag te betalen. Ongeveer 40 procent wordt betaald door de bedrijven. Het overige bedrag wordt door kennisinstellingen en de overheid bijgelegd. Zo heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met andere ministeries circa 42 miljoen euro geïnvesteerd in deze stimulans voor technologische ontwikkeling.

Digitalisering in de industrie
Het is volgens de voorzitter van de FME belangrijk om te investeren in digitalisering. Er zou onder andere door de Nederlandse industrie meer gebruik moeten worden gemaakt van hoogwaardige softwaresystemen. Tegenwoordig wordt in de meeste industrieën al gebruik gemaakt van PLC’s en SCADA maar er zijn veel meer ontwikkelingen dan deze. Ondernemers zouden met de nieuwste software moeten kunnen werken. En daarnaast moeten er ook trainingen en opleidingen worden ontwikkeld op het gebied van industriële automatisering en robotprogrammering. De regionale plannen van de Smart Industry worden daarom gesteund door de voorzitter van de FME.