Domotica minder populair in Nederland in 2018

Domotica is een verzamelnaam voor alle slimme apparaten en installaties die in een woning aanwezig kunnen zijn. Er zijn verschillende soorten apparaten die doormiddel van automatisering behoren tot de domotica van een woning. De doelstelling van domotica is het woongenot bevorderen. Toch blijken steeds minder mensen interesse te hebben in domoticatoepassingen in hun woning. Uit een onderzoek van GfK blijkt dat er duidelijk een afname is in de belangstelling voor slimme apparaten in hun huis. Minder dan de helft van de consumenten wil een ‘smart home’. Dit is een van de conclusies die GfK trekt op basis van haar onderzoek. Dit onderzoek werd gehouden onder duizend Nederlanders.

Smart home
De term smart home betekent niet dat je een slim huis hebt maar een huis hebt met apparaten die in belangrijke mate geautomatiseerd zijn. Deze apparaten worden ‘slimme apparaten’ genoemd maar zijn in feite geprogrammeerd en geautomatiseerd door mensen. In totaal zou ongeveer 49 procent van de ondervraagden geïnteresseerd zijn of zelfs zeer geïnteresseerd zijn in een ‘smart home. Ongeveer 30 procent van de mensen die aan het onderzoek hebben deelgenomen heeft neutraal geantwoord op de vraag of ze een smart home zouden willen hebben. Verder heeft 21 procent aangegeven dat ze helemaal niet geïnteresseerd zijn in slimme producten en domotica.

Slimme apparaten minder interessant
In Nederland lijkt het hebben van slimme technologie en slimme apparaten een trend die stabiliseert. Veel mensen hebben wel een bepaalde mate van slimme technologie in huis zoals een ‘slimme thermostaat’ of een zogenaamde ‘slimme meter’ in de meterkast. De interesse in meet slimme apparaten in een woning blijkt af te nemen. Deze ontwikkeling is ook merkbaar in andere landen volgens GfK. Zo is er ook in Engeland minder belangstelling voor domotica.

Waarom daalt de interesse in domotica?
Veel domotica is aangesloten op een soort internetverbinding. Dat wordt ook wel internet of things genoemd. Thermostaten, rookmelders, inbraakmelders en huishoudelijke apparaten kunnen op een internet of things systeem worden aangesloten. De afgelopen jaren vraagt men zich steeds vaker af of dergelijke internet of things netwerken wel veilig zijn. Toch is de veiligheid niet het allergrootste struikelblok voor veel consumenten.

Ongeveer dertig procent van de ondervraagden maakte zich zorgen over hacks en privacy. Een derde geeft dus aan dat dit de reden is om geen internet of things of domotica toepassingen aan te schaffen. Een groter aantal heeft moeite met de prijzen. Ongeveer 41 procent van de ondervraagden vindt de prijs van huishoudelijke apparaten met een internetverbinding over het algemeen te hoog. Toch is het percentage van consumenten die deze apparatuur te duur vind in 2018 lager dan in 2017. Vorig jaar kwam uit hetzelfde onderzoek naar voren dat meer dan de helft van de ondervraagden de prijzen van apparaten die behoren tot domotica en aangesloten worden internet of things te duur vonden.

Nut van domotica onbekend
Verder geeft ongeveer twintig procent van de ondervraagden aan of domotica of internet of things eigenlijk wel nodig is. Ze vragen zich af of deze technologie wel wat toevoegt voor hun woongenot of veiligheid. Veel mensen zijn er nog mee onbekend maar missen domotica en internet of things ook niet. De behoefte is er in veel gevallen nog niet dus waarom zou je het kopen?