Sinds 1 april 2022 hebben 4300 vluchtelingen uit Oekraïne werk gevonden in Nederland

Steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne vinden in Nederland werk. Dit bericht heeft het UWV bekend gemaakt. Vanaf 1 april 2022 hebben veel vluchtelingen werk gevonden via een uitzendbureau. Daarnaast zijn de sectoren waarin de vluchtelingen werken vooral gericht op de landbouw en tuinbouw. Als je kijkt naar de regio’s waar veel vluchtelingen werk vinden dan valt op dat met name in de regio’s Groot Amsterdam en Den Haag veel mensen uit Oekraïne aan een baan worden geholpen.

Voor vluchtelingen uit Oekraïne is een uitzondering gemaakt met betrekking tot hun tewerkstelling in Nederland. Sinds 1 april is er voor vluchtelingen uit Oekraïne een vrijstelling voor een tewerkstellingsvergunning. Werkgevers hebben echter wel de verplichting om bij het UWV te melden wanneer zij iemand uit Oekraïne in dienst nemen. In de maand april heeft het UWV in totaal 4300 meldingen van indienstneming gekregen. In een aantal gevallen betrof het meerdere indienstnemingen bij één bedrijf. Zo kwamen in de eerste week in totaal meer dan 550 meldingen binnen bij het UWV. De daaropvolgende week kwamen nog eens 850 meldingen  binnen. In de derde week steeg het aantal nieuwe meldingen zelfs naar 1550. De laatste week van april daalde het aantal meldingen op dit gebied naar 1350 meldingen.