Nauwelijks werk voor vluchtelingen in 2016

De kans dat vluchtelingen in Nederland aan een betaalde baan kunnen komen is gering. Nederlandse gemeenten verwachten dat ongeveer negentig procent van de vluchtelingen die in de afgelopen jaren naar Nederland zijn gevlucht niet of nauwelijks een betaalde baan zullen vinden. Dit is een conclusie die is getrokken uit een enquête van Kennisplatform Integratie en Samenleving. Deze enquête werd gehouden onder 200 gemeenten in Nederland.

Problemen bij het zoeken naar werk
Ongeveer zestig procent van de vluchtelingen zal eerst een opleiding in Nederland moeten volgen om de kans op werk te vergroten aldus de gemeenten. Daarnaast is voor dertig procent van de vluchtelingen geheel geen kans op werk omdat hun werkervaring of opleidingsachtergrond geheel geen aansluiting biedt op de arbeidsmarkt in Nederland.

Werkervaringsplaats
Ongeveer twee derde van de Nederlandse gemeenten heeft aangegeven dat er in 2016 onvoldoende geschikt werk is in de regio. Deze gemeenten kunnen hooguit trachten werkgevers over te halen door vluchtelingen een werkervaringsplaats aan te bieden. Een werkervaringsplaats of werkervaringsplek is bedoelt voor starters op de arbeidsmarkt. Het is een tijdelijke arbeidsplaats voor mensen die op een reguliere wijze moeilijk aan het werk kunnen komen. Vluchtelingen kunnen volgens de gemeenten in het meest gunstige geval via een werkervaringsplaats uitstromen in betaald werk. Op een werkervaringsplaats werkt men dikwijls met behoud van uitkering. Een werkervaringsplaats wordt daarom soms ook wel een onbetaalde stage genoemd.

Reactie van Technisch Werken
Er zijn toen de vluchtelingenstroom op gang kwam verschillende berichten in het nieuws geweest, zowel positieve als negatieve berichten. De positieve berichten benadrukten de kansen voor de Nederlandse maatschappij. Er zouden onder de vluchtelingen allemaal vakmensen zitten met hoge opleidingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de tekorten aan arbeidskrachten in Nederland.

Daarnaast zijn er stemmen die aangeven dat vluchtelingen juist geen bijdrage leveren aan de oplossing voor het te kort aan vakmensen. Die laatste groep lijkt echter wel gelijk te krijgen als je kijkt naar de reacties uit de gemeenten van Nederland. Veel vluchtelingen zijn niet zo goed opgeleid als men had gehoopt. Daardoor is het lastig om voor deze groep werk te vinden. Daarnaast is er meestal ook sprake van een taalbarrière die er voor zorgt dat vluchtelingen minder snel kunnen integreren in een nieuwe baan.

Al deze aspecten vragen om maatwerk oplossingen. Gemeenten weten anno 2016 nog niet hoe ze hier mee om moeten gaan. De meeste vluchtelingen die in Nederland binnen komen blijven daardoor in de toekomst lang in een uitkeringspositie zitten. Daarbij zijn zowel de overheid als de belastingbetaler niet gebaad. Men zal daarom structurele oplossingen moeten bieden. Hoe? Dat is een vraag die door de politiek beantwoord zou moeten worden.