Shell heeft in vierde kwartaal 2019 minder winst gemaakt

Het bedrijf Shell heeft in het laatste kwartaal van 2019 een winst behaald van 3,06 miljard dollar. Dat is omgerekend 2,78 miljard euro. Dit bedrag is ongeveer de helft van de winst die het bedrijf in dezelfde periode in 2018 had weten te behalen. Dit werd donderdag 30 januari 2020 bekend gemaakt. Volgens het bericht hebben de lage prijzen voor olie en gas een lagere winst veroorzaakt. Niet alleen in het laatste kwartaal had Shell minder winst geboekt. In het hele jaar heeft het bedrijf minder winst geboekt.

Zo kwam de totale winst van het bedrijf in 2019 uit op meer dan 16,9 miljard dollar winst. Hoewel dit nog steeds een aanzienlijke winst is valt deze fors tegen ten opzichte van de winst die het bedrijf in 2018 heeft behaald. Toen kwam de jaarwinst uit op 21,9 miljard dollar. Hoewel de winst in 2019 aanzienlijk lager uitviel ten opzichte van 2018 is de CEO Ben van Beurden toch tevreden. Dat zegt hij in een persfilmpje over de behaalde resultaten. In dit bericht benadrukte hij nogmaals het plan van Shell om voor 25 miljard dollar aan aandelen terug te kopen.