Samenwerking tussen collega’s belangrijk

Dat samenwerking tussen collega’s belangrijk is voor het succes van het bedrijf is al geruime tijd bekend. Nu is ook duidelijk dat eenzaamheid van een werknemer geen goed effect heeft op de productiviteit van een organisatie. In The New York Times stond een artikel van professor Barsade en Ozcelik van de California State University over dit onderwerp. Veel mensen denken dat eenzaamheid voornamelijk een persoonlijk probleem is van de werknemer.

Nu blijkt dat eenzaamheid ook een probleem is voor een organisatie. Uit de studie door de professor is uitgevoerd is gebleken dat de werkproductiviteit vermindert wanneer een werknemer eenzaam is. Voor het onderzoek zijn in totaal 650 werknemers benaderd.

Ook voor mensen die collega’s moeten missen die ontslagen zijn wordt eenzaamheid als een probleem ervaren. De economische crisis en mogelijke bezuinigingen hebben daardoor dus ook een effect op het personeel dat wel zijn of haar baan kunnen behouden. Natuurlijk speelt in deze situatie ook onzekerheid over eigen positie een rol.

Meer bedrijfsfeesten zouden geen oplossing zijn aldus onderzoeker Ozcelik. Het gaat niet om grote bijeenkomsten: “Alleen zijn te midden van een groep kan uitputtend werken. Meer feestjes geven gaat deze groep mensen niet helpen”.

Een persoonlijke band met collegas is echter wel van doorslaggevend belang voor het resultaat van een organisatie. Persoonlijke aandacht en een mogelijkheid om een mening ergens over te geven terwijl er ook echt daadwerkelijk geluisterd wordt. Hoewel deze momenten tijd kosten zullen ze uiteindelijk een positief effect hebben op het resultaat.

Dit was natuurlijk al bekend. Het onderzoek is echter wel bijzonder omdat het zich met name richt op eenzaamheid. De beste remedie blijkt persoonlijke aandacht te zijn. Dit lost echter niet alleen het gevoel van eenzaamheid op. Het zorgt er ook voor dat werknemers meer betrokken kunnen en mogen zijn.