OVV gaat in 2016 samenwerking onderzoeken tussen Nederland en België over kerncentrales

Eind 2015 en begin 2016 zijn de kerncentrales in België verschillende malen in opspraak geweest vanwege technische problemen. Hoewel de technische problemen verholpen lijken te zijn veel mensen in de grensstreek nog bezorgd over de veiligheid van de Belgische kerncentrales. Nederland, Duitsland en Luxemburg hebben feitelijk niets te zeggen over de kerncentrales van hun buurland. Toch willen de omliggende landen hun bevolking kunnen geruststellen en hun veiligheid verzekeren. Daarom dient er overleg te worden gevoerd tussen de landen onderling.

Onderzoeksraad voor Veiligheid
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat namens Nederland onderzoek doen naar de manier waarop Nederland samenwerkt met België als het gaat om kerncentrales. Hierbij wordt ook gekeken naar de manieren waarop beide landen met elkaar gaan communiceren en samenwerken in het geval van een incident. Het onderzoek richt zich daarbij in eerste instantie op de kerncentrales Borssele in Nederland en Doel en Tihange in België. Mocht er reden toe zijn dan zullen ook verschillende andere kerncentrales in het grensgebied meegenomen worden in het onderzoek. Hierbij kan men denken aan de kerncentrales die zich bevinden net over de grens in Duitsland in Lingen.

Het onderzoek van de OVV is echter gestart vanwege de incidenten in de Belgische kerncentrale in Tihange en de daaruit voortvloeiende zorgen. De Tweede Kamer van Nederland wil dat België de kerncentrale in Tihange sluit. België wil de kerncentrale echter openhouden.

Reactie van Technisch Werken
Kerncentrales zijn al jaren in opspraak. Sinds de kernramp in Japan vraagt men zich openlijk af of kerncentrales wel veilig genoeg zijn. De meeste veiligheidsaspecten functioneren onder normale omstandigheden. Er zijn echter ook onvoorziene omstandigheden die zich kunnen voordoen. Hierbij kan men denken aan natuurrampen zoals deze is voorgevallen bij Japan. Kerncentrales kunnen altijd voor een enorme ramp zorgen ook wanneer men er alles aan heeft gedaan om de kerncentrales zo veilig mogelijk te maken.

Daarom zijn zoveel mensen bezorgd vooral nu er een aantal incidenten zijn  geweest rondom de kerncentrales in België. De technische problemen zijn inmiddels opgelost maar de communicatie daarover is beperkt. Veel mensen zijn daarom nog niet gerust. Een goede communicatie tussen Nederland en België is daarom niet meer dan logisch. Men moet weten of er problemen zijn en als die problemen er zijn dan moet men weten hoe groot de problemen zijn.