Nieuw breed akkoord over flexarbeid?

In de jaren 90 werd een akkoord gesloten over de flexarbeid waarin de regels omtrent de inzet van flexwerkers werd vastgelegd. De afspraken werden toen vastgelegd tussen werkgevers, de vakbond en de uitzendbureaus in de uitzendbranche. Dit gebeurde in samenwerking met toenmalig FNV-bestuurder Lodewijk de Waal. De regeringspartij het CDA geeft aan dat het verstandig is om in het licht van de huidige ontwikkelingen weer tot een overleg te komen tussen de werkgevers en werknemers over de inzet van flexkrachten.

Volgens Eddy van Hijum, CDA-Tweede Kamerlid, zijn er op dit moment veel verschillende plannen die gemaakt zijn door de betrokkenen. Volgens hem zou er meer eensgezindheid moeten komen. Daarom moet een breed akkoord worden gesloten tussen de betrokken partijen.

Het kabinet is op dit moment bezig met het ontwikkelen van plannen om medewerkers langer op tijdelijke basis te laten werken. Hier is nog niet iedereen enthousiast over. Ik denk dat het op zich niet verkeerd is om medewerkers langer tijdelijk in te laten lenen door bedrijven. Bedrijven gaan momenteel vrij moeilijk over tot het bieden van bepaalde tijd of vaste contracten. Contracten brengen namelijk risico’s met zich mede. Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel bieden dan een oplossing.