Salderingsregeling zonnepanelen wordt afgebouwd vanaf 2023

De salderingsregeling is een regeling waarbij eigenaren van zonnepanelen geld krijgen voor het teveel aan elektriciteit dat ze terugleveren aan het lichtnet. Voor deze teruglevering ontvangen de eigenaren van zonnepanelen momenteel hetzelfde tarief als het tarief dat ze normaal zelf betalen voor elektrische energie die ze afnemen van energiemaatschappij. Dit is voor veel eigenaren van zonnepanelen heel gunstig. Toch gaat dit wel veranderen in de toekomst. De overheid heeft op dit moment plannen om de salderingsregeling te wijzigen vanaf 2023. Vanaf dat jaar zal de salderingsregeling zoals we deze nu kennen worden afgebouwd met 9% per jaar.

In 2031 zal de salderingsregeling geheel verdwijnen. In feite betekent dit dat eigenaren van zonnepanelen de komende tien jaar nog kunnen profiteren van de salderingsregeling. Dat is in ieder geval op dit moment zo. De overheid heeft helaas wel vaker regelingen aangepast. Als blijkt dat een grote groep eigenaren zonnepanelen op hun woning hebben geplaatst kan de overheid ook besluiten dat het doel bereikt is en stimuleringsmaatregelen in een versneld tempo versoberen. Ook op het gebied van de bijtelling van elektrische auto’s is dit gebeurd.