Ruim de helft Oekraïense vluchtelingen werkt begin 2024 in loondienst in Nederland

Aan het einde van 2023 had ongeveer 55 procent van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland een betaalde baan. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan een jaar gelden. In 2022 kwam het aantal Oekraïense vluchtelingen dat betaald werk had in Nederland nog uit op 44 procent. Dit bericht is bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek oftewel het CBS. Volgens dit statistiek bureau zijn er aan het begin van 2024 ongeveer 78.000 vluchtelingen uit Oekraïne die onder de beroepsbevolking kunnen worden gerekend. Deze groep heeft geen werkvergunning nodig om een betaalde baan in Nederland te kunnen krijgen vanwege een uitzondering die de overheid heeft geboden aan vluchtelingen uit het Oost-Europese land. Deze uitzondering is overigens in heel de Europese Unie van toepassing. Dat zorgt er voor dat andere landen die binnen de Europese Unie vallen ook geen tewerkstellingsvergunning vereisen van Oekraïense vluchtelingen. Vanwege deze uitzondering is er niet veel regeldruk aan de orde voordat de mensen uit Oekraine aan een baan geholpen kunnen worden.

Flexwerkers

Dat scheel administratie en tijd. Vanwege deze uitzonderlijke positie is de arbeidsparticipatie onder gevluchte Oekraïners veel groter dan de arbeidsparticipatie van vluchtelingen die uit de meeste andere landen afkomstig zijn. Aan het einde van 2023 waren in Nederland evenveel mannen als vrouwen uit Oekraïne aan het werk. Een groot aantal vluchtelingen is werkzaam als oproepkracht of uitzendkracht. Veel van deze flexwerkers zijn werkzaam via een uitzendbureau. Omdat uitzendbureau flexwerkers vaak in verschillende sectoren aan een baan helpt is het voor het CBS niet goed te onderzoeken in welke sectoren de Oekraïense mensen aan het werk zijn gekomen. Als men kijkt naar het aantal Oekraïense vluchtelingen dat niet via een uitzendbureau werkt, dan ziet men dat veel mensen uit deze groep werken in de horeca en in de handel. Dat zijn sectoren met een groot tekort aan personeel. Een succesvolle arbeidsparticipatie van vluchtelingen is daarom heel welkom voor veel bedrijven en de maatschappij in het algemeen.