Ruim 380.000 openstaande vacatures geregistreerd in januari 2024

In Nederland staan aan het begin van dit jaar zeker 380.000 vacatures open. Een aanzienlijk aantal dat alleen maar verder lijkt toe te nemen. Arbeidsmarktdeskundige Bart van Krimpen van Randstad Nederland heeft in een rondgang van nu.nl aangegeven dat de krapte op de arbeidsmarkt in verschillende beroepsgroepen merkbaar is. Randstad Nederland heeft eerder deze week een lijst bekend gemaakt met kansrijke beroepen. In totaal zijn op die lijst 45 beroepen geplaatst. Met name boa’s, automonteurs, koelmonteurs en bouwvakkers worden veel gezocht. Daarnaast is er ook een grote behoefte aan zorgpersoneel en krantenbezorgers.

Investeren in personeel

Honderdduizenden vacatures die onvervuld zijn is geen goede ontwikkeling voor de economie. Er zijn echter in Nederland ook tienduizenden mensen werkloos. Deze groep vind niet direct aansluiting op de arbeidsmarkt. Daar moeten oplossingen voor worden gezocht. Omscholing, bijscholing en andere ontwikkelingsprogramma’s kunnen er voor zorgen dat werkzoekenden geschikt gemaakt kunnen worden voor de functies die nu onvervuld blijven. Steeds meer bedrijven en overheidsinstelling staan open voor een creatieve aanpak om de vacatures in te vullen. Functie-eisen worden meer vrijblijvend geformuleerd en er wordt ook in steeds meer vacatures aangegeven dat ook mensen die niet aan alle eisen voldoen mogen reageren.

Kenniseconomie

Een interessante ontwikkeling die er voor kan zorgen dat er meer investeringen worden gedaan in mensen met betrekking tot hun loopbaanmogelijkheden. Het is momenteel onduidelijk om een inschatting te geven van de arbeidsmarkt het komende jaar. Als het goed gaat worden steeds meer mensen opgeleid en ontwikkeld wat een gunstige uitwerking heeft op de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie. Bovendien heeft het ontwikkelen van personeel en aankomende vakkrachten een belangrijke uitwerking in het proces van de kenniseconomie.