Recyclingsector in Europa heeft geld tekort om recycling plastic te realiseren in 2019

De Europese recyclingsector wil plastic afval wel op grote schaal recyclen maar heeft daarvoor te weinig financiële middelen. Dit werd donderdag 7 november 2019 door KPMG gemeld. Deze adviesorganisatie geeft aan dat “door het ontbreken van de financiële middelen bij de bedrijven de noodzakelijke industrialisatie en technologische vernieuwing uitblijft”. Door deze situatie blijft de kwaliteit van het gerecyclede materiaal achter op dat van nieuw plastic. Daarnaast blijven de productiekosten voor het laagwaardige gerecyclede plastic materiaal hoog.