Provincie Noord-Holland reageert op rapport staalproducent Tata Steel IJmuiden september 2021

De provincie Noord-Holland heeft de uitkomsten van een onderzoek gelezen dat het RIVM heeft uitgevoerd met betrekking tot Tata Steel IJmuiden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de stof die neerdaalt in de regio slecht is voor de gezondheid van mensen en dan met name kinderen. Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat het onderzoek van het RIVM op het gebied van duidelijkheid niets te wensen overlaat. De resultaten van het onderzoek maken de mensen ook bezorgd. De vraag of deze staalindustrie nog wel kan blijven voortbestaan in de IJmond wordt nu hardop gesteld. De vraag wordt door de gedeputeerde zelf al beantwoord. Hij geeft aan dat de staalindustrie alleen kan blijven voortbestaan als de fabrieken aanzienlijk worden aangepast. De gezondheid van de bevolking en de leefomgeving moet beschermd worden. Volgens de gedeputeerde is het tijd om ‘forse keuzes’ te maken.