Prototype plasticinzamelmachine op zee getest in 2016

Wereldwijd is er zoveel plastic in zee terecht gekomen dat men spreekt van een plasticsoep. Deze plastic soep is op meerdere locaties in de oceanen en zeeën aanwezig en vormt een bedreiging voor de gezondheid van dieren en mensen. Geen wonder dat ambitieuze engineers wereldwijd bezig zijn om een probate oplossing te bedenken voor dit probleem. Daarvoor moeten speciale machines en constructies worden bedacht. Een voorbeeld hiervan is de machine van de 22-jarige Boyan Slat. Deze machine bestaat uit een lange arm die de plastic troep uit het water kan halen. De arm van deze machine is honderd meter lang. En veegt als het ware een deel van de oceaan of zee schoon.

Op dit moment heeft Boyan Slat alleen nog een prototype. Het prototype kan nog niet worden ingezet om plastic in te zamelen. Het apparaat wordt echter wel getest op meer dan twintig kilometer uit de kust van Scheveningen. Op donderdagavond 23 juni 2016 zal men het prototype gaan installeren. Het is een kostbare proef waarbij de uitvinding wordt getest onder verschillende weersomstandigheden. In totaal zijn de kosten 1,5 miljoen euro. Dit geld is grotendeels geïnvesteerd door bouwonderneming Boskalis. Verder zijn er ook verschillende ministeries van Den Haag die een financiële ondersteuning bieden.

Het project is zeer ambitieus. De weersinvloeden en de kracht van de stroming van de zee hebben allemaal invloed op de uitvinding. Daarom zijn uitvoerige testen van belang. In 2020 zou men de uitvinding willen inzetten. Uitvinder Boyan Slat wil dan een machine met een arm van honderd kilometer lang klaar hebben om in de Stille Oceaan tussen Hawaïi en Californië het plastic zwerfafval op te ruimen. Het is echter nog onduidelijk wat de kosten precies gaan zijn voor deze machine en de installatie daarvan. Ondanks dat worden er steeds meer kleine stappen in de goede richting gezet. Uiteindelijk moet de droom van uitvinder Boyan Slat werkelijkheid worden namelijk het plastic dat in de oceanen drijft moet worden opgeruimd.

Reactie van Technisch Werken
Dit soort initiatieven moet men stimuleren omdat ze een positieve bijdrage leveren aan de zogenoemde leefbaarheid op deze wereld. Het is echter wel zo dat er enorme investeringen mee gemoeid zijn. Men moet daarom altijd open staan voor meer oplossingen. Er kunnen namelijk ook oplossingen bedacht worden die wellicht minder kostbaar zijn. Ook op het gebied van duurzaamheid en duurzame technologie gaan de ontwikkelingen in een razend tempo door. Omdat het zaken betreft die goed zijn voor de hele wereld zullen engineers vanuit ethisch en praktisch oogpunt ook meer moeten samenwerken zodat deze projecten nog effectiever worden en een grotere kans van slagen hebben.