Profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) populairder op vmbo in 2023

Een toenemend aantal leerlingen kiest in het vmbo voor een technische opleidingsrichting. Het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) wordt vaker gekozen. Het is nu al het tweede schooljaar op rij waarin er meer wordt gekozen voor een technische richting. Inmiddels zijn er in Nederland 4.971 leerlingen in het derde studiejaar. Dit is een stijging van 8 procent ten opzichte van het vorige schooljaar.

Niet alleen jongens kiezen vaker voor een technische opleiding, ook meisjes maken op het vmbo  vaker de keuze voor een technische opleiding. Dat is een hele goede ontwikkeling. Doordat er meer mensen een keuze maken voor een technische opleiding kan het tekort aan technisch personeel in de toekomst beter worden opgelost. Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland heeft het over een belangrijke kentering. Hij voegde er aan toe dat er sprake is van een eerste teken dat jongeren begrijpen dat techniek de toekomst heeft.

Hoewel de cijfers volgens hem hoopgevend zijn wil hij nog niet te veel op de zaken vooruit komen. Volgens hem maakt een zwaluw nog geen zomer. Op het vmbo neemt de interesse in technische richtingen toe maar op de havo en het vwo is er echter nog geen sprake van een toename in interesse in technische opleidingen. Op deze scholen neemt de interesse in techniek juist af.