Doorstroom vmbo naar havo moet beter vanaf 2018

In Nederland zijn er nog verschillende inhaalslagen te maken op het gebied van de aansluiting van opleidingen. Zo blijkt de doorstroom van het vmbo naar de havo vooral lastig te zijn. Dit heeft de Onderwijsraad maandag 25 juni 2018 bekend gemaakt. Minister Arie Slob van Onderwijs heeft dit probleem al onderkend en is bezig met een voorstel voor een Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo. Deze ontwikkeling wordt door de Onderwijsraad beschouwd als een stap in de goede richting. Toch is de raad van mening dat er meer moet worden gedaan om een gelijke behandeling van leerlingen te realiseren.

Goed beleid is nodig
Volgens de Onderwijsraad zou een diploma van de gemengde of theoretische leerweg (gl/tl) als uitgangspunt moeten dienen om toegang te krijgen tot de havo. Momenteel is dit echter nog niet het geval. Dat heeft onder andere te maken met het verschil tussen de onderwijsprogramma’s. De onderwijsprogramma’s van het vmbo gl/tl sluiten niet goed aan op het onderwijs van de havo. Er zijn volgens de Onderwijsraad “aanvullende maatregelen” nodig. Deze aanvullende maatregelen moeten er voor zorgen dat de inhoudelijke aansluiting beter wordt. De aansluiting tussen het vmbo en de havo moet doormiddel van een goed beleid worden verbetert en geborgd.

Loopbaanbegeleiding
Er zou ook aandacht moeten worden besteed aan loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding van leerlingen. Deze begeleiding moet beter zodat leerlingen effectiever worden voorbereid op het maken van de juiste keuze voor hun toekomst op school. De Tweede Kamer gaat zich ook buigen over deze kwestie. Er zal maandag een groot debat worden gehouden over het onderwijs in Nederland. Doelstelling hiervan is onder andere het optimaliseren van het onderwijs zodat de kenniseconomie wordt bevordert.