Philips wacht beleid af van Trump in 2017

Philips is een technologisch bedrijf dat zich de laatste tijd meer richt op de ontwikkeling en productie van medische technologie. Het bedrijf levert producten over de gehele wereld waaronder ook aan Amerika. Alleen is er in Amerika een behoorlijke verandering opgetreden. Na acht jaar Barack Obama als president is nu Donald Trump de president van Amerika geworden en hij heeft meteen al duidelijk gemaakt dat hij een hoop wil veranderen.

Een belangrijke leus van hem is: “America first!”. Hiermee doelt de kersverse president op het beleid dat hij Amerika in alle (handels) betrekkingen op de eerste plaats wil gaan zetten. Voor de maakindustrie in Amerika lijkt het er sterk op dat Amerika een protectionistisch beleid gaat voeren. Dit houdt in dat ze haar eigen industrie meer gaat beschermen ten opzichte van de industrie van andere landen. In de praktijk betekend dit dat het vaak voor andere landen moeilijker wordt om producten op de Amerikaanse markt te verkopen. Door importheffingen worden producten van andere landen bovendien duurder. Donald Trump heeft al een aantal keren tijdens zijn verkiezingscampagne geroepen dat hij een importheffing van 35 procent op buitenlandse producten zal invoeren.

Hierdoor hoopt de president dat de consument eerder zal kiezen van producten die binnen eigen landsgrenzen zijn gemaakt. Voor Philips wordt het daarom lastiger om producten in te voeren. Het concern zal daarom meer moeten gaan produceren binnen de landsgrenzen van Amerika om de Amerikaanse economie en de Amerikaanse werkgelegenheid te stimuleren. Naast deze protectionistische koers heeft de nieuwe Amerikaanse president ook kanttekeningen geplaatst bij Obamacare. Dit programma dat vernoemd is naar de vorige president zal grotendeels worden teruggedraaid. Dat heeft een effect op de medische sector. Dat is nu juist de sector waarin Philips actief is. Voor Philips is het afwachten wat er gaat gebeuren. Donald Trump kan zijn voorgenomen harde koers gaan invoeren of hij kan kiezen voor een gematigde variant.