Philips akkoord met verscherpt toezicht op fabrieken VS vanaf 2017

Philips heeft ingestemd met de verscherping van het toezicht op haar fabrieken in Amerika waar onder andere defibrillatoren worden gemaakt. Philips heeft een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse ministerie van Justitie deze treed op namens de keuringsdienst FDA. Het verscherpte toezicht zal worden uitgevoerd voor de periode van vijf jaar. Het is echter mogelijk dat het toezicht wordt beperkt als blijkt dat Philips zich wel aan de regels houdt.

Het verscherpte toezicht op de fabrieken van Philips wordt niet zomaar ingevoerd. Er is namelijk tijdens inspecties tussen 2009 en 2015 naar voren gekomen dat Philips bij de productie van defibrillatoren in Noord-Amerika niet voldeed aan een aantal kwaliteitseisen. Dat zorgde er voor dat Philips moest stoppen met het maken van defibrillatoren in de fabrieken in Andover en Bothell. De productie wordt gestaakt totdat de FDA heeft vastgesteld dat de regels weer worden nageleefd.

Volgens topman Frans van Houten is de kwaliteit van de producten niet in het geding. Verder wil hij niet de vergelijking maken met de de situatie in een fabriek voor medische scanners in Cleveland. Deze fabriek moest langdurig dicht omdat de FDA in 2011 ook daar productieproblemen had geconstateerd. Deze situatie heeft Philips veel geld gekost. In Cleveland moesten de producten opnieuw worden ontworpen. Nu verwacht Philips echter dat er minder drastische maatregelen nodig zijn. In de loop van 2018 zal Philips naar alle waarschijnlijkheid haar productie weer kunnen hervatten. Volgens van Houten heeft Philips de afgelopen drie jaren veel voortgang geboekt met de verbetering van processen en procedures.