Personeelstekort in zorgsector loopt op tot 2031

De komende jaren zal het tekort aan personeel in de zorg blijven oplopen. In 2022 is er een tekort van 49.000 mensen in de zorg maar dit zal waarschijnlijk toenemen tot een tekort van 135.000 personeelsleden in de zorg. Dit heeft minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport afgelopen donderdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief staan de uitkomsten van de arbeidsmarktprognose die ieder jaar wordt opgesteld in opdracht van het kabinet. Volgens de minister zijn de uitkomsten uit de prognose te vergelijken met de uitkomsten van 2021. Er is ook dit jaar sprake van een tekort aan zorgpersoneel. In 2021 werd aangegeven dat het tekort aan zorgpersoneel ongeveer 56.000 tot 74.000 personen was.

Het afgelopen jaar lag het tekort aan personeel volgens de prognose wel hoger dan het huidige jaar. De komende jaren zullen de tekorten aan personeelsleden echter blijven toenemen. De minister geeft aan dat het tekort aan personeel vooral ontstaat door het beperkte aanbod van personeel. Daarnaast is er ook sprake van een stijging in de zorgvraag. Ook de vergrijzing neemt toe in Nederland en dat is in alle sectoren merkbaar. Niet alleen de zorg heeft te maken met een tekort aan personeel ook de techniek en bouw heeft te maken met een tekort aan personeel. Dat blijkt ook uit het grote aanbod aan vacatures in deze sectoren. De vacature belanden niet alleen op de websites van de bedrijven maar ook op jobboards en op de websites van uitzendbureaus.