Personeelsgebrek bij Nederlandse app ontwikkelaars en digitale platform ontwikkelaars in 2018

Ontwikkelaars van digitale platforms en apps hebben in Nederland last van een tekort aan personeel. Verschillende bedrijven die in deze sector actief zijn hebben volgens branchevereniging Dutch Digital Agencies (DDA) moeite om personeel binnen te halen voor de vacatures die open staan. Er zou sprake zijn van een flinke concurrentie om talent.

War on talent
In 2017 is de omzet van de Nederlandse digitale sector met ruim 17 procent gegroeid. Daardoor kwam de omzet in deze sector uit op meer dan 850 miljoen euro. Daarover werd een brutowinstmarge van 12 procent behaald volgens de DDA. In 2018 zal de omzet van de bedrijven gezamenlijk op meer dan 1 miljard euro uitkomen. Daarbij zou de brutowinstmarge op 15 procent uitkomen. Deze verwachte groei wordt echter gefrustreerd door de zogenaamde ‘war on talent’ die in deze sector aan de gang is. Dit heeft DDA-voorzitter Ivo Roefs aangegeven. Hij maakte daarbij de opmerking: “Talent vinden en behouden is de grootste uitdaging waar onze leden mee te maken hebben”.

Startups en fintech bedrijven
De sector heeft al jaren veel tijd en energie besteed aan het werven van nieuwe werknemers. Daardoor is het jammer dat er nog zoveel vacatures open staan. Er zijn goede contacten met opleidingen en scholen maar de instroom die daaruit voortkomt is te beperkt om het huidige personeelstekort op te lossen. De DDA geeft aan dat de politiek moet meedenken over oplossingen. “Dit personeelsgebrek raakt ook nationale belangen. Succes van overheden, instellingen en bedrijven staat of valt immers met digitale dienstverlening en communicatie.” Voor de politiek is natuurlijk de kenniseconomie van groot belang. Startups en fintech bedrijven in digitale platforms en de ontwikkeling van apps moeten in de toekomst sneller goed personeel kunnen vinden om hun vacatures mee te vervullen.